www.netdidned.be
Hoofdpagina
Bestuur
NDN-activiteiten
Bint
Agenda
Actuele berichten
Ideeën / reacties
Archief
Lidmaatschap
Publicaties
Koppelingen
NDN-Nieuwsbrief
 Zoek op de site van NDN:  
 Powered by freefind
 
 
 
Taalbeschouwing
 

- Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands 2012
Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming - Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming

- Begrippen Kennisbasis Nederlands Domein 2: NT2-TVO-Dyslexie-RT (Google Drive-map)

- Hoe kun je taalbeschouwing evalueren? Toolkit Breed Evalueren

- Lesmodule Lijdende vorm - Peter Arno Coppen

- LESBRIEF: Maak je eigen taal

- NEEJANDERTAAL - Didactiek Nederlands - Taalbeschouwing

- Netwerkmiddag NDN 'Van Taalbeschouwing naar beter Taalgebruik' - Universiteit Gent Woensdag 14 maart 2012

- Taalbeschouwing - Een inventarisatie van empirisch onderzoek in basis- en voortgezet onderwijs
door Helge Bonset en Mariette Hogeveen - SLO - nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling - december 2010

- Taalbeschouwing volgens de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan Nederlands
voor de tweede graad - Jan Uyttendaele

- Afbeeldingen i.v.m. taalbeschouwing (mogelijk bruikbaar voor lessen)

 


- Verken het vakportaal Nederlands - SLO

- Verken de Google Drive-map van Het Schoolvak Nederlands (Nl)

- Verken de website van de pedagogische begeleiders Nederlands - Oost-Vlaanderen
Lesmodule Lijdende vorm van Peter Arno Coppen

 

Beste docenten, graag wijs ik jullie op een kant-en-klare lesmodule over de lijdende vorm, die ik al eerder op de HSN heb gepresenteerd, maar waarvan ik een verbeterde versie heb gemaakt (met behulp van feedback van mijn collega's uit een docentontwikkelteam taalkunde). Naar mijn idee kun je dit op elk niveau toepassen, door meer of minder weg te geven, of extra uitdaging toe te voegen. Ik hoor graag jullie ervaringen hiermee!

Uit zijn Taalprof Klas (die enkel over grammatica gaat)

Boter bij de vis

De lesmodule rechtstreeks


 
© 2006, NDN