#HSN34

HSN-34 kon niet plaatsvinden wegens de COVID-problematiek. Daarom organiseren we dit jaar een digitale conferentie.

Over dit evenement

Een succesvolle HSN-33 in Zwolle is achter de rug. HSN-34 kon niet plaatsvinden wegens de COVID-problematiek.

Om een meer dan dertig jaar lange traditie niet te onderbreken, organiseren we deze digitale conferentie want ook in coronatijden blijft het onderwijs Nederlands in de kern van elk onderwijscurriculum.

En dat is meer dan terecht! Is het niet via taal dat mensen betekenissen en dus kennis – een niet onbelangrijk goed in onze kennismaatschappij – construeren? Binnen de HSN Onderwijs Conferentie Nederlands trachten de deelnemers in de vele bijdragen antwoorden te zoeken op de vaak complexe en moeilijke oefening die het onderwijs Nederlands met zich meebrengt, vaak in een multilinguale context. De HSN Conferenties Onderwijs Nederlands zijn een ambitieuze poging om kennis te construeren in een interactie van mensen uit de theorie met mensen uit de praktijk; in een confrontatie van onderzoek met theorievorming en empirie én in communicatie met leraren uit diverse onderwijsniveaus.

Ook deze digitale conferentie wordt – zij het op beperkte schaal - in het format aangeboden dat haar‘ groot’ heeft gemaakt: een forum aanbieden aan allen die bij de ontwikkelingen van het onderwijs Nederlands in Vlaanderen en Nederland betrokken zijn en dat in alle omgevingen waarin en alle niveaus waarop Nederlands geleerd wordt. De evaluaties van voorbije conferenties leren dat precies de ‘breedte’ van de conferentie door de deelnemers sterk wordt geapprecieerd. Indien de doelgroep van HSN gedefinieerd wordt naar soorten van deelnemers, dan onderscheiden we leraren (op verschillende niveaus), ontwikkelaars, didactici, onderzoekers en studenten lerarenopleiding. Daarenboven is de conferentie uitdrukkelijk Nederlands-Vlaams, opdat wederzijds gebruik zou gemaakt worden van didactische ontwikkelingen, good practices en onderwijservaringen.


Programmaboek HSN34

Bij registratie ontvang je ook een elektronische versie van het boek. Kan je er niet bij zijn of wil je liever een gedrukte versie dan kunt u een gedrukte versie van het conferentieboek tot en met 5 februari 2021 bestellen via hsnconferentie@outlook.com .

U krijgt dit boek toegestuurd na betaling van 17 euro op rek. van HSN: BE87 4366 2495 5194 (BIC KREDBEBB) met vermelding van naam en leveringsadres.

Let op: na 5 februari 2021 kunnen geen boeken meer gereserveerd worden gezien de beperkte oplage.

Programma

14u

Openingpresentatie met Maud Vanhauwaert

Het stad in mij. Een poëtische middagwandeling

Parallelsessies. We richten voor deze online editie vijf stromen in:

1. Basisonderwijs en Lerarenopleiding basisonderwijs

2. Hoger onderwijs

3. Literatuuronderwijs en leesbevordering

4. Taalvaardigheid en taalbeschouwing

5. Taal- en letterkunde

14.45u

1. Bart van der Leeuw

Van een begrippenlijst naar een leerlijn kennis over taal.

2. Anne-Mieke Thieme & Heleen Vander Beken

Meertalige en anderstalige studenten in het Nederlandstalige universitaire onderwijs: kansen en uitdagingen voor taalbeleid. Een verkennende analyse.

3. Sofie Moors

De ontsluiting van een Vlaams Topstuk voor laaggeletterde jongeren. Genoveva en Sifroij, een geïllustreerd boek over een zeventiende-eeuws rederijkerstoneelstuk.

4. Jeroen Steenbakkers

Stijlperspectieven: werken met vernieuwende lessen schrijfstijl voor midden- en bovenbouw vo/secundair onderwijs.

5. Freek Van de Velde

De rol van taal in seksuele selectie: een evolutionaire kijk op verschillen tussen het taalgebruik van mannen en van vrouwen.

15.45u

1. Ine De Brouwer

Lezen en laten lezen: de 5 didactische sleutels voor een krachtige begrijpend-leesdidactiek in de praktijk.

2. Renske Bouwer & Janneke van der Loo

Grip op je schrijfproces met De Schrijfmachine: zelfregulerend academisch schrijven.

3. Peter Van Damme

Poëzie in de klas. Drie tips om de poëziewereld te openen.

4. Dicky Antoine

Dieper leren door debatteren.

5. Hans Smessaert

Het onbepaald voornaamwoordelijk bijwoord: over terminologische knelpunten bij de Nederlandse woordsoorten.

16.45u

1. Suzanne van Norden & Andrea Visser

Lezen en schrijven om te denken en kennis op te bouwen in het basisonderwijs.

2. Pieterjan Bonne

Meer halen uit én steken in een online hoorcollege.

3. Margot Van Dingenen

Lezen is een feest! Handleiding werken aan een inspirerende leesomgeving op school.

4. Karen Wentzel

Reading Non-Fiction: leesvaardigheid en kritisch denken.

5. Jimmy van Rijt

Inzicht geven in grammatica: wat werkt volgens empirisch onderzoek?

17.45u

1. Jona Hebbrecht en Iris Vansteelandt

Samen leesbeleid maken.

2. Liesbet Triest & Dirk Berckmoes

Samen schrijven werkt! Een online doorschrijfweek voor studenten.

3. Liselotte Dessauvagie

Leesbevordering in het voortgezet onderwijs, dat werkt!

4. Nina Vermeulen

Feedback op het schrijfproces: wat, hoe & waarom?

5. Nicoline van der Sijs

15 eeuwen Nederlands.