DIDACTISCHE conferentie

NDN didactische conferentie 2021

Begrijp je kans

Er roert weer heel wat in onderwijsmiddens. Er heerst bovendien ongerustheid. Er bereiken ons onheilstijdingen over het niveau van begrijpend lezen van leerlingen uit zowel het basis- als secundair onderwijs.

De Vlaamse resultaten van PISA 2018 wijzen op een steeds verdere achteruitgang. Eén op de vijf leerlingen haalt het minimumniveau niet. 60% van de leerlingen geeft aan enkel te lezen als het moet. De helft van de Vlaamse 15-jarigen bestempelt lezen als tijdverlies. (De Morgen van 5/12/2019).

De NDN didactische conferentie houdt de vinger aan de pols en gaat integraal over begrijpend lezen.

Meer info volgt later.

Programma (onder voorbehoud)

9.25-9.55 uur: Aanmelding

10 uur: Verwelkoming

10.10-10.40 uur: Carlijn Pereira over begrijpend lezen

 • Carlijn Pereira is beleidsadviseur bij de Taalunie, en secretaris van de Vlaams-Nederlandse Taalraad begrijpend lezen, die aanbevelingen deed om het leesbegrip en de leesmotivatie van basisschoolleerlingen in Nederland en Vlaanderen te vergroten.

 • In haar presentatie vertelt zij over de aanbevelingen van de Taalraad in verband met effectief onderwijs in begrijpend lezen en over acties voor beter leesbegrip en meer leesmotivatie. Zij illustreert haar presentatie met praktijkvoorbeelden van scholen.

10.40-12.10 uur: Gerdineke van Silfhout over begrijpend lezen

 • Gerdineke van Silfhout is leerplanontwikkelaar bij de afdeling voortgezet onderwijs SLO, Nederland.

 • Ze zoomt in haar lezing in op de verschillende onderdelen van begrijpend lezen en wat we daar uit onderzoek van weten. Aansluitend laat ze zien hoe schoolboekteksten begrip kunnen faciliteren. Vanuit het project Lezen in het vmbo presenteert ze een quickscan waarmee secundaire scholen kunnen nagaan in hoeverre ze aan effectief taal- en leesonderwijs werken.

12.10 -13.30 uur: Middagpauze met broodjeslunch en netwerking

13.30-15.00 uur: Emmelien Merchie over begrijpend lezen

 • Emmelien Merchie is doctor-assistent binnen de onderzoeksgroep 'Taal, leren, innoveren', binnen de vakgroep Onderwijskunde, Universiteit Gent

 • Ze heeft het in haar lezing over de bevindingen in het kader van de review Sleutels voor effectief begrijpend lezen die i.s.m. KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad uitgevoerd werd. Ze focust daarbij op de tweede en derde onderzoeksvraag, met name: Wat zijn de kenmerken van een effectieve didactische aanpak op klas- en schoolniveau? Hoe ziet een krachtige leesdidactiek voor de 21e eeuw eruit? (onderzoeksvraag 2) en Zijn er specifieke lezersprofielen te onderscheiden en hebben die nood aan een aparte didactiek? (onderzoeksvraag 3)

15.00-15.30 uur: Nora Bogaert over begrijpend lezen

 • Nora Bogaert is ex-adviseur bij het Centrum voor Taal en Onderwijs van de Katholieke Universiteit in Leuven. Ze is bestuurslid van NDN.

 • Ze geeft een auteurspresentatie van het NDN-Didactisch Cahier nummer 2. Iedere conferentiedeelnemer ontvangt een exemplaar van dit cahier.

15.30- 16.00 uur:

 • Groepsgesprek met als focus enerzijds: Wat is de ‘opbrengst’ van de lenteconferentie voor mij als lerarenopleider? en anderzijds ‘Leren van elkaar’ via markante voorbeelden van eigen good practice.

16.00 uur: Slotwoord en aansluitende drink

Dagvoorzitter is André Mottart, hoogleraar UGent en bestuurslid NDN.

Locatie:

 • Universiteit Antwerpen, de Boogkeers, Boogkeers 5
  (
  aan het Mechelseplein), 2000 Antwerpen

Bijdrage:

 • voor NDN-leden > € 60

 • voor niet-NDN-leden > € 75 - lidmaatschap NDN 2021 inbegrepen

Inschrijving:

 • Maximum 25 deelnemers

  De inschrijving is nog niet geopend,