Doelstellingen van het NDN

Doelstellingen van het NDN

Met deze site vervult de NDN voluit zijn netwerkfunctie. De website functioneert dan ook met heel veel koppelingen naar relevante informatie voor het onderwijs in het Nederlands en nog zoveel meer.

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap en daarbuiten.

Daartoe neemt het zich voor:

a) zijn leden, het onderwijsbeleid, de inrichtende machten van het onderwijs en diverse groepen in de samenleving te informeren over taaldidactische ontwikkelingen in binnen- en buitenland;

b) initiatieven inzake taaldidactische ontwikkelingen en onderzoek te ondernemen of te stimuleren, zonodig te coördineren, en bekend te maken;

c) structurele en organisatorische onderwijsontwikkelingen of beleidsvoornemens vanuit het oogpunt van de taaldidactiek kritisch te onderzoeken, en in dat opzicht voor de onderwijsoverheden in Vlaanderen een deskundige gesprekpartner te vormen;

d) internationale contacten voor de taaldidactiek te verzorgen, en de Vlaamse taaldidactiek in het buitenland te vertegenwoordigen.

Om deze doelstellingen te realiseren kan het Netwerk Didactiek Nederlands onder meer congressen en colloquia organiseren, meewerken aan nascholingen, publicaties verzorgen, adviezen verstrekken aan het onderwijsbeleid, contacten onderhouden met personen of organisaties die gelijksoortige doelstellingen nastreven of die verantwoordelijkheid dragen inzake didactiek of onderwijs van het Nederlands.