Lidmaatschap

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is voorbehouden aan docenten uit de lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen, pedagogische begeleiders, aan mentoren Nederlands, aan schoolboekenauteurs, aan onderzoekers binnen de domeinen van het leervak Nederlands aan leerkrachten Nederlands secundair onderwijs/ voortgezet onderwijs ...

Zowel Vlaamse als Nederlandse didactici NEDERLANDS zijn heel welkom.

Schrijf uw contributie over en bezorg ons uw naam en adres, uw e-mailadres met de vermelding van uw werkplek en uw beroepsactiviteit. Wij zorgen er dan voor dat u er ook bij hoort.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december - maar u kunt steeds toetreden tot het Netwerk Didactiek Nederlands door de bovenstaande bijdrage over te maken.

Contributie 2021

Die contributie voor het Netwerk Didactiek Nederlands voor 2021 bedraagt

  • voor een steunend lid € 25.

  • voor een gewoon lid € 20.

Wilt u die overschrijven op rekening IBAN = BE05 0011 4997 1675

Voor (onderwijs)instellingen en vakgroepen is een groepslidmaatschap mogelijk.

  • Voor een groepslidmaatschap moet een instelling ten minste drie NDN-leden tellen.

  • Per lid wordt binnen het groepslidmaatschap 3 euro korting gegeven, dus per lid wordt het dan 17 euro.

  • Voor drie leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat de storting van 17 euro x 3 = 51 euro

  • Voor vijf leden binnen het groepslidmaatschap betekent dat 17 euro x 5 = 85 euro.