NDN-Flash

NDN - Nieuwsflits 2021/3

Beste lezer,

100 jaar geleden werd de bundel Bezette Stad van Paul van Ostaijen gepubliceerd, met daarin het wellicht bekendste voorbeeld van visuele poëzie 'Boem Paukeslag'. Onlangs werd het oorspronkelijke handschrift door de Vlaamse overheid verworven.

Willem Kloos schreef in de inleiding van de Gedichten van Jacques Perk: 'WIEN de goden liefhebben nemen zij jong tot zich, zeiden de ouden; maar dichters genieten ook hierin een voorrecht boven hunne medeschepselen, dat een vroegtijdige dood hun, behalve de goddelijke, nog die andere genade verzekert, welke in de oogen der menschen gevonden wordt' (Kloos, 1999, p. 24).

Zo jong als Jacques Perk was Paul van Ostaijen niet toen hij overleed, maar wel verwierven ze beiden pas na hun dood roem in bredere kring.

Bezette Stad is veel meer dan een echo van de bezetting van Antwerpen in de Eerste Wereldoorlog en daarna.

Deze derde Nieuwsflits in 2021 is geheel gewijd aan Bezette Stad van Paul van Ostaijen. Wij wensen u veel lees- kijk- en luisterplezier.


Namens het NDN-bestuur


José Vandekerckhove

Carl Brüsewitz