Lenteconferentie
29 april 2022

Netwerk Didactiek Nederlands

Lenteconferentie (vervallen)

Vrijdag 29 april 2022

Clemenspoort, Gent

Beste neerlandici en neerlandici in spe,

Het Netwerk Didactiek Nederlands heeft tot zijn spijt moeten besluiten de aangekondigde lenteconferentie af te gelasten wegens onvoldoende inschrijvingen.

Programma

9.30 - 10.00 uur Aanmelding en verwelkoming

10.00 - 10.15 uur Inleiding

10.15 - 12.00 uur Creatief aan de slag met literatuurlessen

Een goed boek is een sleutel die vele deuren kan openen en een les literatuur of een auteurslezing gaat over meer dan taal en verhaal. Literatuur kan een brug vormen naar heel wat andere sleutelcompetenties.

Het lijkt wel of er vandaag steeds minder gelezen wordt. Daarom is het erg belangrijk om enthousiast aan de slag te gaan met literatuur in de klas. Jeugdauteur Hilde Van Cauteren maakte een pakket rond twee van haar jeugdromans, 'De Pigmentroute’ en ‘Het Sleutelbeengebaar’. Daarin legt ze links en geeft ze mogelijke opdrachten die aansluiten bij de sleutelcompetentie Nederlands en ook bij de sleutelcompetenties burgerschap, historisch, ruimtelijk en cultureel bewustzijn. Met deze uitgewerkte voorbeelden als vertrekpunt gaat ze op zoek naar principes die kunnen toegepast worden op literatuuronderwijs in het algemeen: een soort van 360° aanpak waarbij literatuur de inspiratie en het vuur vormt voor een breed, vakoverschrijdend project.

12.00 – 13.15 uur Lunch en netwerking

13.15 – 15.00 uur Creatief schrijven in de klas

Met een les creatief schrijven sla je twee vliegen in een klap. Je werkt aan schrijfvaardigheden en schrijfplezier, en tegelijk versterk je de leesvaardigheden van je leerlingen en werk je indirect aan leesbevordering. Jeugdauteur en schrijfdocent Hilde Van Cauteren brengt een goed gevulde koffer mee, vol met inspiratie voor op de nieuwe eindtermen inspelende creatieve schrijfoefeningen rond personages, het opbouwen van spanning, het spelen met tijd en ruimte, het gebruik van verschillende verteltechnieken…

De oefeningen gaan van kleine opdrachten voor het opwarmen van de ‘schrijfspier’ tot uitgewerkte ideeën als ‘Hotel Vertel’. Ook poëzie komt aan bod, met of zonder gebruik van rijm, met aandacht voor stijlfiguren en lay-out. De opdrachten worden aangebracht op zoveel mogelijk verschillende manieren: met tekst, beeld, audio, video… zelfs met een waslijn. En daar hangt mogelijk ook een interactief moment aan vast.

15.00 – 15.45 uur Opbrengst van de studiedag: reflectie- en gespreksronde

Aanmelding

Het is niet meer mogelijk aan te melden.

Conferentiezaal

Clemenspoort (https://clemenspoort.be)

Overwale 3

9000 Gent

Organisatie

Netwerk Didactiek Nederlands

www.netdidned.be