DE Taalunie

Door het ondertekenen van het Taalunieverdrag, officieel het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België inzake de Nederlandse Taalunie, werd op 9 september 1980 te Brussel de Nederlandse Taalunie opgericht. De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld.
Wereldwijd spreken zo’n 24 miljoen mensen Nederlands. Het Nederlands is een officiële taal in Nederland, België en Suriname en op Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. De Taalunie verbindt deze mensen en landen op basis van hun gemeenschappelijke taal en bundelt de krachten voor een gemeenschappelijk taalbeleid omdat taal culturele, sociale en economische kansen schept.
NDN werkt nauw samen met de Nederlandse Taalunie om de volgende gedeelde doelstellingen te bereiken:

• kwaliteitsvol onderwijs Nederlands;

• de Vlaams-Nederlandse samenwerking versterken door kennis te delen over de didactiek van het Nederlands.

https://www.taalunie.org