Het Netwerk Didactiek Nederlands, kortweg NDN, wil een bijdrage leveren aan de vakdidactiek Nederlands en het onderwijs Nederlands in het algemeen in Vlaanderen en Nederland.

NDN richt zich in eerste instantie tot vakdidactici Nederlands aan hogescholen en universiteiten, maar wil zeker ook de leerkrachten Nederlands aan secundaire scholen niet uit het oog verliezen. Ook zij behoren tot het doelpubliek van NDN.

Voluit Taal: een recensie


In september 2022 is in Vlaanderen het handboek Voluit Taal: Didactiek Nederlands voor de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs uitgebracht bij Owl Press. Een nieuw didactisch handboek Nederlands is altijd een heugelijk feit en zeker voor de onderbouw havo/vwo/vmbo en bovenbouw vmbo: naast Nederlands in de onderbouw  van Bonset, De Boer en Ekens (ondertussen alweer de zevende druk, oorspronkelijk uitgebracht als Nederlands in de basisvorming in 1992) zijn er geen handboeken beschikbaar die inhoud leveren over de gehele breedte van het vak[1]. Een nieuw handboek, met een andere inslag, is dus altijd de moeite waard om eens nader te beschouwen.
Lees verder

Een boek onder andere over taal

 

Is Spreken en Zijn een boek over taal? Neen, en ook ja.

Is het een boek over politieke correctheid? Ja, en ook neen.

Is het een boek over de positie van de vrouw in de maatschappij? Ja, en ook neen.


Spreken en Zijn verweeft diverse actuele thema’s in een zeer leesbaar en boeiend geheel.

Het boek is deels wetenschappelijk en feitelijk onderbouwd, maar vaak ook ervaringsgericht in het narratieve en emotionerend in de zelfbetrokkenheid van de auteur.
Lees verder

Leuk, Leuker, Leukstlands

Rob Tempelaars werkte 36 jaar lang aan grote woordenboekprojecten: eerst aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), het grootste woordenboek ter wereld, en daarna aan het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW). Tijdens al dat woordenboekwerk schreef Tempelaars ook nog tal van artikelen, allemaal op een of andere manier gerelateerd aan lexicografie en allerlei ‘stukjes over taal’. Daarvan zijn er nu ruim tweehonderd, door Tempelaars zelf geselecteerd, verzameld in Leukerlands. Taalplezier in stukjes. De bloemlezing bestaat uit 6 thematisch geordende delen: krachttaal, namen, neologismen, taalspel, woordenboeken en woordherkomst. Lees verder