NDN-nieuwsflits

NDN - Nieuwsflits 2022/2

Beste lezer,

De junimaand is de eerste van de drie zomermaanden, ook wel bekend met de oudere benaming bloeimaand. In deze maand vallen in het secundair/voortgezet onderwijs belangrijke beslissingen over zakken of slagen.

Onderwerpen in deze nieuwsflits van NDN:

  • laatste nieuwsupdate Gerdineke van Silfhout

  • net uit: Fons 17 Meer dan lezen!

  • de nieuwe website Rijke Teksten

  • terugblik op Onderwijsconferentie HSN35

  • de jaarlijkse statutaire vergadering van NDN

Ook nu wensen we u weer veel leesplezier met deze nieuwsflits.

Namens het NDN-bestuur,

José Vandekerckhove
Carl Brüsewitz