NDN-nieuwsflits

NDN - Nieuwsflits 2023/4

Beste lezer,

In Vlaanderen hebben de scholen herfstvakantie; in Nederland is die voorbij. Een van de gewoontes waarmee Nederland en Vlaanderen uit de pas lopen. Dat is niet hinderlijk: uit de pas lopen kan zelfs nodig zijn om veilig een brug over te gaan.


Vernieuwing leerplannen in Nederland en Vlaanderen

Een tijdverschil is er ook in de actualisatie van kerndoelen. In oktober verzamelden zich 800 deelnemers in Nieuwegein op uitnodiging van Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Daar werden de nieuwe conceptkerndoelen onder andere voor Nederlands gepresenteerd. Scholen kunnen zich nu aanmelden om ze in de praktijk te gaan beproeven. Zie hier voor een terugblik op de conferentie in Nieuwegein. Lees ook de bespreking van de nieuwe kerndoelen voor Nederlands in Nederland door Helge Bonset op neerlandistiek.nl.

Vlaanderen was eerder met het formuleren van nieuwe eindtermen totdat er door een uitspraak van het Grondwettelijk Hof (iets wat in Nederland niet bestaat) sprake was van – zoals de Engelsen zeggen -  ‘a spanner in the works’ of als u een culinaire uitdrukking van bij ons verkiest ‘roet in het eten’. Gelukkig wordt ook in dit geval de soep niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Scholen krijgen nu groen licht om aan de slag te gaan met specifieke minimumdoelen in het secundair onderwijs. De minimumdoelen voor de tweede en derde graad in het secundair onderwijs zijn nu definitief goedgekeurd.


Onderwerpen in deze nieuwsflits van NDN:

Ook met deze NDN-nieuwsflits wensen we alle lezers in Vlaanderen, Nederland en waar ook ter wereld veel leesplezier.


Namens het NDN-bestuur,


José Vandekerckhove
Carl Brüsewitz