NDN-nieuwsflits

NDN - Nieuwsflits 2023/2

Beste lezer,

De Paasvakantie (Vlaanderen) en de Meivakantie (Nederland) zitten er weer op. In Nederland zijn de eindexamens begonnen (In Vlaanderen krijgen leerlingen in het schooljaar 2023-2024 te maken met centrale toetsen).

Zitten we op schema, m.a.w. hoeveel tijd hebben we nog om de beoogde doelen in dit schooljaar te realiseren? Welke middelen zetten we daartoe in?

In de vorige nieuwsbrief was er aandacht voor de gevolgen van Kunstmatige Intelligentie (AI) in het onderwijs en die aandacht zal nog wel enige tijd nodig zijn.

Meer ingeburgerde lesmaterialen zijn op internet natuurlijk ook beschikbaar, waarvan de dia hierboven een voorbeeld is uit een lessenreeks over spelling. De dia bevat een overtreding van een klassieke schoolmeesterregel, tegenwoordig ook wel gepresenteerd als taaladvies.

Als u de fout ziet en wilt meedingen naar een exemplaar van het boek Speelse Toewijding van Jeroen Steenbakkers, stuur dan een e-mail met daarin een omschrijving van de fout. Jeroen Steenbakkers is een van de sprekers op onze laatzomerconferentie aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Onderwerpen in deze nieuwsflits van NDN:

Ook met deze NDN-nieuwsflits wensen we alle lezers in Vlaanderen, Nederland en waar ook ter wereld veel leesplezier.

Namens het NDN-bestuur,
José Vandekerckhove
Carl Brüsewitz