Activiteiten

Poëzieweek 2021

Poëzie verdient het hele jaar door aandacht in de klas. Toch is er één week waarin poëzie heer en meester mag zijn, namelijk tijdens de Poëzieweek.

De negende Poëzieweek vindt plaats van 28 januari tot 3 februari 2021. Het thema is SAMEN. Poëzie verbindt ons en voedt ons, inspireert en brengt ons samen.

Didactisch Vaardig

Een organisatie van Netwerk Didactiek Nederlands

De prijs wordt verschoven naar het Academiejaar 2020-2021

Beste lerarenopleider,

Het vak Nederlands staat stevig onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de inhoud ervan steeds minder goed aansluit bij de verwachtingen van leerlingen. Er wordt ongegeneerd aan het urenpakket geknabbeld, de interesse van neerlandici om voor de klas te staan neemt af, enz. Om het tij te keren heeft het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN), met steun van de Nederlandse Taalunie, een nieuwe prijs in het leven geroepen: de DIVA-prijs. Met de prijs wil NDN aankomende leraren Nederlands stimuleren om kwaliteitsvolle lessen te ontwikkelen die leerlingen uitdagen en enthousiasmeren voor het vak Nederlands en voor de Nederlandse taal. De wedstrijd staat open voor studenten aan Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen Nederlands. Schiet dus uit uw slof, breng dit nieuwe initiatief onder de aandacht van uw studenten en verover een plaats in ons hart.

NDN-didactische conferentie 2021

Begrijp je kans

Er roert weer heel wat in onderwijsmiddens. Er heerst bovendien ongerustheid. Er bereiken ons onheilstijdingen over het niveau van begrijpend lezen van leerlingen uit zowel het basis- als secundair onderwijs.

De Vlaamse resultaten van PISA 2018 wijzen op een steeds verdere achteruitgang. Eén op de vijf leerlingen haalt het minimumniveau niet. 60% van de leerlingen geeft aan enkel te lezen als het moet. De helft van de Vlaamse 15-jarigen bestempelt lezen als tijdverlies. (De Morgen van 5/12/2019).

De didactische conferentie houdt de vinger aan de pols en gaat integraal over begrijpend lezen.