Scoren met je scriptie

Scoren met je scriptie

Leen Pollefliet (21 juni 2022)

Owl Press

ISBN 9789463937511

364 pp.

€ 45

Scoren met je scriptie


Terwijl Bij wijze van spreken (juli 2021) nog nazindert, is er sinds mei 2022 een nieuwe van Leen Pollefliet op de markt: Scoren met je scriptie. Het is volledig in de stijl van Owl Press en Borgerhoff & Lamberigts een uiterst verzorgd, inhoudelijk omvattend en zeer bruikbaar boek geworden.

In het voorwoord heeft professor Stijn Baert (UGent en UAntwerpen) het over het belang van impact. Het is zijn overtuiging dat de weg naar impact over een spoor met twee rails loopt: inhoud en vorm. Beide versterken elkaar. Een boodschap zonder krachtige vorm komt niet aan. Dat heeft wetenschappelijk onderzoek bewezen. In Scoren met je scriptie geeft Leen Pollefliet ruimschoots zowel inhoudelijke als vormelijke handvatten. Baert aarzelt dan ook niet om dit boek expliciet aan te bevelen. Hij noemt zichzelf een ‘fanboy’.

Scoren met je scriptie bestaat uit acht delen: het schrijfproces, bronnen, onderdelen, structuur in tekst, taal, schrijfstijl, visuele voorstelling van gegevens en opmaak. In totaal zijn er 364 bladzijden zeer bruikbaar lees- en studievoer. Het boek bevat ook een heel aantal QR-codes die de inzetbaarheid ervan nog een boost geven en het ook uitermate geschikt maken voor permanente persoonlijke consultatie.

Zoals in haar vorige boeken hanteert Pollefliet de BETER-methode. BETER staat voor de vijf verschillende fases die je volgens haar systeem doorloopt tijdens het schrijfproces: Bewust kijken, Efficiënt voorbereiden, Tekstschema tekenen, Effectief schrijven en Rustig herlezen. Zonder al te veel moeite herken je daar een variant in van het vaak gebruikte OVUR- (oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, reflecteren) of VUT-schema (voorbereiden, uitvoeren, terugblikken).

Vanaf het eerste deel word je vertrouwd gemaakt met vijf iconen (korte wijzer, voorbeeld, vuistregel, let op en tip) die dan elk met een eigen kleurenvak gecombineerd worden.

Mij geeft dit, mede door de mildheid waarmee Owl Press witruimtes in haar publicaties toelaat een gevoel van leesrust en zekerheid dat ik zal vinden, wat ik zoek.

In het deel Bronnen wordt er onder meer aandacht besteed aan citeren, parafraseren en refereren en uiteraard ook aan plagiëren. Bij Onderdelen beviel mij Abstract erg, zeker omdat dit in dergelijke werken nog vaak een stiefmoederlijk behandeld onderdeel is.

Structuur in tekst volgt de gebruikelijke lijn: totale tekst -> hoofdstukken -> subhoofdstukken -> paragrafen -> alinea’s. Het deel Taal toont de weg doorheen de typische valstrikken van het Nederlands en schenkt onder andere ook aandacht aan het correct noteren van opsommingen.

Heel nuttig is ook het deel over Visuele voorstelling van gegevens waar diverse soorten grafieken, diagrammen en infografieken de revue passeren. Het deel Opmaak is een waardige afsluiter van een goed en mooi boek. Ik zou het boek, wat lay-out betreft, zelfs esthetisch durven te noemen, mede ook door de sfeervolle tekeningen van Djanlissa Pringels, de dochter van Leen Pollefliet.

In haar Inleiding schrijft Leen Pollefliet: ‘Dit handboek is een praktisch naslagwerk dat jou zal blijven begeleiden en ondersteunen, of je nu een klein of een groot verslag schrijft, een bachelorproef of een masterproef, een onderzoeksrapport of een afstudeerverslag … vanaf het eerste bachelorjaar tot en met het afstudeerjaar.

Dat is exact wat het is. Vooral het laatste deel van die bewering is van belang. Scoren met je scriptie doe je niet door alleen in het afstudeerjaar goede producten af te leveren. ‘En route’ moet je heel wat teksten schrijven. Goed schrijven is een proces. Scoren met je scriptie is een begeleiding op de volledige reis. Het is in die zin een trajectboek dat studerenden tijdens hun hele studieperiode zouden moeten koesteren.

Ze zijn tegen dan normaliter te oud om een pluchen knuffel mee naar bed te nemen.

Doe dan maar dit boek in de plaats, zouden we zeggen.

José Vandekerckhove