Didactische Cahiers

Download

BEGRIJP JE KANS.
Greep krijgen op tekstbegrip

GREEP KRIJGEN OP TAALLEERDOELEN VOOR DE 21STE EEUW.
Van behoeftebepaling naar eindtermen, leerplannen en leertaken in de klas