NDN-activiteiten

Netwerk Didactiek Nederlands

Lenteconferentie

Vrijdag 29 april 2022

Clemenspoort, Gent

Beste neerlandici en neerlandici in spe,

Het Netwerk Didactiek Nederlands heeft tot zijn grote spijt moeten besluiten de geplande lenteconferentie wegens onvoldoende inschrijvingen af te gelasten.

Didactisch Vaardig

Een organisatie van Netwerk Didactiek Nederlands

Beste lerarenopleider,

Het vak Nederlands staat stevig onder druk. Uit onderzoek blijkt dat de inhoud ervan steeds minder goed aansluit bij de verwachtingen van leerlingen. Er wordt ongegeneerd aan het urenpakket geknabbeld, de interesse van neerlandici om voor de klas te staan neemt af, enz. Om het tij te keren heeft het Netwerk Didactiek Nederlands (NDN), met steun van de Nederlandse Taalunie, een prijs in het leven geroepen: de DIVA-prijs. Met de prijs wil NDN aankomende leraren Nederlands stimuleren om kwaliteitsvolle lessen te ontwikkelen die leerlingen uitdagen en enthousiasmeren voor het vak Nederlands en voor de Nederlandse taal. De wedstrijd staat open voor studenten aan Vlaamse en Nederlandse lerarenopleidingen Nederlands. Schiet dus uit uw slof, breng dit initiatief onder de aandacht van uw studenten en verover een plaats in ons hart.

Op 8 oktober 2021 vond in Antwerpen de didactische conferentie van NDN plaats in samenwerking met UAntwerpen:


Breedbeeld

Diversiteit en het schoolvak Nederlands

Algemene statutaire vergadering van het NDN


Woensdag 25 augustus 2020 10.30 uur

Brasserie Hulstkamp, De Keyserlei 23, 2000 Antwerpen.