Onderzoek Taalattitudes Lage Landen

Onderzoek
Taalattitudes in de Lage Landen

Onderzoekers uit Nederland en België hebben gezamenlijk een enquête opgesteld over de talen die in Nederland en België (Vlaanderen en Wallonië) gesproken en onderwezen worden. Hiermee willen zij de houding van de taalgebruikers tegenover de verschillende talen onderzoeken. De enquête is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs in Nederland en België van alle vakgebieden. Docenten en internationale studenten kunnen de enquête ook invullen.

De enquête bevat een scala aan vragen over thuistalen, schooltalen en voertalen binnen hun studie. Met de antwoorden willen ze inzicht krijgen in de positie van de verschillende talen in de Nederlandse en Belgische meertalige samenleving. Daarnaast willen de onderzoekers weten hoeveel waarde de respondenten hechten aan talenkennis, zowel in hun privé-situatie als binnen hun studie en hun (toekomstige) werksituatie.

Op die manier hopen ze beter te begrijpen waarom de talenstudies weinig in trek zijn, terwijl de maatschappelijke behoefte aan talenkennis groot is. Ook hopen de onderzoekers dat de antwoorden een bijdrage kunnen leveren aan de discussie over welke voertaal/talen worden gebruikt in het hoger onderwijs. De verwachting is dat de antwoorden interessante verschillen laten zien tussen de diverse vakgebieden, tussen de twee landen en tussen de verschillende taalgebieden.

Voor het trekken van conclusies is het belangrijk dat er zoveel mogelijk antwoorden binnenkomen en dat die antwoorden representatief verspreid zijn over landen, hoger onderwijsinstellingen en vakgebieden.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer een half uur. De enquête is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels.

De enquête is hier te vinden en in te vullen.

Voor vragen kunt u zich wenden tot de coördinator, prof. dr. Nicoline van der Sijs (verbonden aan de Radboud Universiteit, het Instituut voor de Nederlandse Taal, en de Universiteit Luik): tel. +31302522172.