Studieboeken

Communicatieleer. Een inleiding

Oomkes, F.R. (2013: negende druk).

Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
ISBN 978 90 5931 932 5

Prijs: € 58,95

Nicoline van der Sijs
15 eeuwen Nederlandse taal

Als het niet verandert, is het dood!

Gorredijk: Uitgeverij STERCK & DE VREESE
ISBN 9789056155346

Prijs: € 22,50

Handboek Vreemdetalendidactiek

Dönszelmann, S., Van Beuningen, C., Kaal, A. & De Graaff, R. (Red.). (2020).

Bussum: Uitgeverij Coutinho.
ISBN 978 90 469 0764 1

Prijs: € 44,50