Laatzomerconferentie

vrijdag 15 september 2023
Laatzomerconferentie


De Boogkeers Antwerpen


Netwerk Didactiek Nederlands organiseert op 15 september 2023 zijn jaarlijkse didactische conferentie. De conferentie vindt plaats in De Boogkeers, Antwerpen.


Het aantal deelnemers is beperkt tot 30 in functie van de zaalcapaciteit.

First come, first serve


Programma

9.20-9.50: aanmelding

10.00-12.00: Een nieuw paradigma in het schoolvak Nederlands door Jimmy van Rijt

In Nederland is er voor het schoolvak Nederlands sprake van een paradigmawisseling. Waar jarenlang een communicatief-utilitair paradigma leidend is geweest in het denken over het schoolvak, is nu een verschuiving waarneembaar naar een paradigma van bewuste geletterdheid, waarbij interessante en relevante kennisinhouden uit de neerlandistiek een belangrijkere rol spelen in het curriculum. In het onlangs bij uitgeverij Coutinho verschenen handboek vakdidactiek Nederlands, Vaardig met Vakinhoud, komt die verschuiving nadrukkelijk naar voren, bijvoorbeeld in hoofdstukken die kennis over taal in de klas behandelen. In deze lezing passeren twee van deze hoofdstukken de revue: een hoofdstuk over grammaticaonderwijs (met een focus op een grammatica op basis van metaconcepten) en een hoofdstuk over pragmatiek in de klas (met een focus op het didactiseren van pragmatische concepten).  Aan de hand van een bespreking van de theoretische en empirische achtergronden van de  hoofdstukken illustreert Jimmy van Rijt ide nieuwe richting die het schoolvak Nederlands is ingeslagen.

Dr. Jimmy H.M. van Rijt is  assistant professor aan het Tilburg Center of the Learning Sciences.


12.00-13.00: lunch en netwerkmoment


13.00-14.30: Betekenisvol schrijfstijl- en formuleeronderwijs door Jeroen Steenbakkers
Jeroen Steenbakkers ontwikkelde voor zijn promotieonderzoek een lessenserie over schrijfstijl voor de middenbouw van het voortgezet onderwijs (vijftien- en zestienjarigen). In deze lessen krijgen leerlingen schrijfstijlstrategieën aangereikt, zoals het gebruik van intensiverende woorden en drieslagen. De leerlingen leren de strategieën kennen door teksten van bekwame schrijvers (zoals columnisten en journalisten) te analyseren. Vervolgens schrijven de leerlingen zelf korte tekstjes waarin ze de schrijfstijlstrategieën toepassen. In de volgende les worden er steeds enkele leerlingteksten klassikaal besproken, met veel aandacht voor het effect van gemaakte stijlkeuzes op de lezer. 


In de workshop bespreken we hoe docenten Nederlands met deze lessen hebben gewerkt, niet alleen in de middenbouw, maar ook in de onderbouw en in het hoger beroepsonderwijs. We bespreken de effecten van de lessen en de didactische en pedagogische ontwerpprincipes aan de hand waarvan de lessen zijn ontwikkeld. De workshop is dus theoretisch én vooral ook praktisch. U ontvangt al het lesmateriaal digitaal, compleet met antwoorden en docentenhandleiding. Nadien kunt u er meteen mee aan de slag. 

Dr. Jeroen P.W.D. Steenbakkers is lerarenopleider Nederlands bij Hogeschool Windesheim in Zwolle.


14.30-15.30: Artificiële Intelligentie in de klas door Kathleen Leemans
Chatbots die vandaag hun intrede doen, zullen ons en onze leerlingen aanzetten om als schrijver bewuste keuzes te maken. Tijdens het schrijfproces denken leerlingen na over wat ze willen vertellen en hoe ze dat zullen doen. Schrijven is lezen en denken. Deze drie sterke basisvaardigheden blijven we kwaliteitsvol in zinvolle, didactische gehelen aanbieden.

Chatbots worden op vandaag al actief gebruikt in marketing, media … en zijn niet meer weg te denken. We gaan na hoe we de chatbots doelgericht kunnen inzetten als een mogelijke inspiratiebron en een hulpmiddel naast veel andere.

Taaltechnologie en taalonderwijs zijn niet inwisselbaar; eerst moet de leerling heel goed en zelfstandig kunnen schrijven om vervolgens zinvol met chatbots te kunnen omgaan. Tijdens de presentatie ontdek je hoe de leerlingen taalcompetenter kunnen worden door oordeelkundig om te gaan met de informatie die de taaltechnologie op vandaag genereert.


15.30-16.00: Reflectie op de conferentie met Gino Bombeke
Samen met Gino Bombeke, lector KULeuven, bepreken we de implementatiemogelijkheden en -wenselijkheden voor Vlaanderen. van de lezingen.

 

Deelnemen kost:


Aanmelden met het inschrijfformulier en door het passende bedrag over te schrijven op BE05 0011 4997 1675 van Netwerk Didactiek Nederlands.