vrienden van NDN

Vrienden van NDN 2024

Brüsewitz Carl
De Commer Christianne
De Jong Joy
Daems Frans
Das Hans
Das-Knol Marchelle
Ghesquière Liesbeth
Vandekerckhove José

Vrienden van NDN 2023

Bogaert  Nora
Bonset Helge
Brüsewitz Carl
Daems Frans
Debrabandere Peter
De Commer Christianne
Duchâteau  Ghislain
Lecocq Jan
Jeurissen Riet
Leemans  Kathleen
Mottart  André
Suy Sigrid
Vandekerckhove José
Van den Bossche Hilde
Vakgroep Nederlands KULeuven
Van de Ven  Piet-Hein
Venstermans Tom
Witte Theo

Vrienden van NDN 2022

Arteveldehogeschool, lerarenopleiding Nederlands
Bogaert Nora
Bollaert Tamara
Bonset Helge
Brüsewitz Carl
Daems Frans
Debrabandere Peter
De Glopper Kees
De Jong Joy
Duchâteau  Ghislain
Iedereen Leest vzw
Janssens Lotte
Jossels Daan
Lecocq Jan
Leemans Kathleen
Lippens Marleen
Mornie Joke
Mottart André
Strobbe Ilse
Suy Sigrid
Van Daele Paulien
Vandekerckhove José
Van den Bossche Hilde
Van der Spiegel Fientje
Van Iseghem Johan
Van Uytvanck An 

Oproep aan Nederlandsminnend Vlaanderen en Nederland

Voortaan wordt iedereen die met het schoolvak Nederlands bezig is of van de Nederlandse taal houdt als lid beschouwd. En dat hoeft geen geld te kosten.  Onze website www.netdidned.be is voor iedereen vrij raadpleegbaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Aan de andere kant hebben we natuurlijk blijvend fondsen nodig om onze werking verder te zetten en te bekostigen. Daarom werd besloten Vrienden van NDN in het leven te roepen. Bijgevolg deze oproep aan Nederlandsminnend Vlaanderen en Nederland:

Beste docenten uit de lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen,
Beste pedagogisch begeleiders,
Beste mentoren Nederlands,
Beste schoolboekenauteurs,
Beste onderzoekers binnen de domeinen van het Nederlands,
Beste leerkrachten Nederlands secundair onderwijs/ voortgezet onderwijs,
Beste iedereen die niks met onderwijs te maken heeft, maar van het Nederlands houdt,

Word Vriend van NDN 2023 en schrijf € 25 over op
BE05 0011 4997 1675 van NDN vzw met de vermelding:
vriend van NDN 2024.

Voor onderwijsinstellingen en vakgroepen is een groepsbijdrage mogelijk van € 75; dan worden alle betrokken neerlandici Vriend van NDN.

Laat jullie niet beteugelen
Tast in jullie ‘geldbeugelen’

Met dank
Het NDN-bestuur

Paul van Ostaijen, Gedichten (ed. Gaston Burssens).
De Sikkel, Antwerpen 1935 (2de druk),
geraadpleegd via DBNL (KB, nationale bibliotheek).