vrienden van NDN

Op de Algemene Vergadering van NDN vzw van 25 augustus 2021 werd unaniem besloten niet langer een NDN-ledenbijdrage te vragen. Voortaan wordt iedereen die met het schoolvak Nederlands bezig is of van de Nederlandse taal houdt als lid beschouwd. En dat hoeft geen geld te kosten. Onze website www.netdidned.be is voor iedereen vrij raadpleegbaar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Aan de andere kant hebben we natuurlijk blijvend fondsen nodig om onze werking verder te zetten en te bekostigen. Daarom werd besloten Vrienden van NDN in het leven te roepen. Bijgevolg deze oproep aan Nederlandsminnend Vlaanderen en Nederland:

Beste docenten uit de lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen,
Beste pedagogisch begeleiders,
Beste mentoren Nederlands,
Beste schoolboekenauteurs,
Beste onderzoekers binnen de domeinen van het Nederlands,
Beste leerkrachten Nederlands secundair onderwijs/ voortgezet onderwijs,
Beste iedereen die niks met onderwijs te maken heeft, maar van het Nederlands houdt,

Word Vriend van NDN 2022 en schrijf € 25 over op BE05 0011 4997 1675 van NDN vzw met de vermelding: vriend van NDN 2022.

Als je Dikke Vriend wilt worden, schrijf dan € 50 over en vermeld: dikke vriend NDN 2022.

Voor onderwijsinstellingen en vakgroepen is een groepsbijdrage mogelijk van € 75; dan worden alle betrokken neerlandici Vriend van NDN.

Instellingen die
Knuffelvriend van NDN willen worden, kunnen om dit voorrecht te verwerven € 100 overschrijven met de vermelding: knuffelvriend van NDN.

Laat jullie niet beteugelen
Tast in jullie ‘geldbeugelen’

Met dank

Het NDN-bestuur

Paul van Ostaijen
Aan mijn vriend Rene Viktor
Gedichten 1935

Vrienden van NDN 2022

Debrabandere Peter
Suy Sigrid

Dikke vrienden van NDN 2022

Brüsewitz Carl
Daems Frans
Lecocq Jan

Leemans Kathleen
Mottart André
Vandekerckhove José

Vrienden van NDN 2021

Bogaert Nora
Bollaert Tamara

Bonset Helge
Brüsewitz Carl
Daems Frans
Debrabandere Peter
De Glopper Kees
De Jong Joy
Duchâteau Ghislain
Iedereen Leest vzw
Janssens Lotte
Jossels Daan
Lecocq Jan
Leemans Kathleen
Lippens Marleen
Mornie Joke
Strobbe Ilse
Suy Sigrid
Van Daele Paulien
Vandekerckhove José
Van den Bossche Hilde
Van der Spiegel Fientje
Van Iseghem Johan
Van Uytvanck An