Storytelling in de praktijk

Storytelling in de praktijk

Van der Meulen, M. (2021). Storytelling in de praktijk. Creatief schrijven voor een merk.
Uitgeverij Coutinho.

ISBN 978 90 469 0780 1

€ 24,95

Bij Uitgeverij Coutinho heeft Maarten van der Meulen, docent communicatieve vaardigheden aan de Technische Universiteit Delft, een nieuw boek uit: Storytelling in de praktijk. Met dit boek beoogt van der Meulen studenten via concrete schrijfoefeningen en voorbeelden een goed bedrijfsverhaal te leren schrijven. Daartoe wil hij bijbrengen wat storytelling is, hoe storytelling in de praktijk wordt toegepast en waarom storytelling effectief is.

Het boek is opgebouwd rond vijf thema’s: oriënteren op verhalen, onderzoek, karakters en plot, storytelling voor online en offline media en reviseren. Elk deel heeft duidelijke doelstellingen verwoord in can do-beschrijvingen. Naast reguliere opdrachten bevat het boek techniekoefeningen, tussenoefeningen en verdiepingsopdrachten. Dit alles wordt aangevuld met online studiemateriaal (extra opdrachten, invulbare tabellen en links naar voorbeelden en casussen).

Van der Meulen heeft als doelpubliek hbo-studenten en communicatieprofessionals in het werkveld voor ogen, maar we maken ons sterk dat het boek op een breder publiek kan en mag mikken. Het bevat met name heel wat materiaal dat ook voor docenten Nederlands in de bovenbouw/derde graad van nut kan zijn.

Zo zijn de hoofdstukken 6, 7 en 8 een soort van literatuurcursus vanuit een creatieve storytelling-invalshoek. Hoofdstuk 6 gaat over karakters en karakterontwikkeling. Hoofdstuk 7 behandelt de reis van de held(in) en de ‘monomythische’ structuur (Joseph Campbell). Dat brengt je o.a. bij Harry Potter, Lord of the rings of The Lion King, maar evengoed bij het commerciële verhaal rond Coolbluedirecteur Pieter Zwart.

Hoofdstuk 8 biedt zeven basisplots aan, waaronder de ‘monsterplot’, die we allemaal kennen van Roodkapje en Hans en Grietje, maar die je evenzeer aantreft in Jurassic Park, James Bond, Sherlock Holmes en een hele resem thrillers. Een andere plot is de ‘wedergeboorte‘ (Doornroosje, Sneeuwwitje, The Beauty and the Beast …) die je ook aantreft bij Volkswagen, dat aan de wieg stond van dieselgate, daardoor bloedde, maar nu ultra sterk inzet op elektrische auto’s en als het ware herboren is.

Die literaire basispatronen dienen vervolgens als invalshoek om marketingverhalen te schrijven.

Verder schenkt het boek o. a. aandacht aan storytelling voor online en offline media. Het slotdeel ‘Reviseren’ gaat over herschrijven van een story in revisierondes, die gaan van het macro- (verhaal, plot, structuur) via het meso- (stijl, zinsbouw) naar het microniveau (spelling en interpunctie).

Storytelling in de praktijk is een boek dat perfect gebruikt kan worden aan hogescholen, in richtingen waar het om business management en marketing gaat.

Het is ook een boek dat voor de docent Nederlands in de bovenbouw/derde graad een persoonlijke verrijking kan zijn en hem/haar kan inspireren om de lessen literatuur naast een literaire ook een creatieve, schrijfvaardigheid stimulerende, invulling te geven.


José Vandekerckhove