Info

Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering voor een termijn van vier jaar aangesteld en zijn na het verstrijken daarvan herkiesbaar

Doelstelingen

Het Netwerk Didactiek Nederlands stelt zich tot doel de belangen te behartigen van de didactiek en het onderwijs van het Nederlands in de Vlaamse Gemeenschap en daarbuiten.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap is voorbehouden aan docenten uit de lerarenopleidingen van universiteiten en hogescholen, pedagogische begeleiders, aan mentoren Nederlands, aan schoolboekenauteurs, aan onderzoekers binnen de domeinen van het leervak Nederlands aan leerkrachten Nederlands secundair onderwijs/ voortgezet onderwijs .

Zowel Vlaamse als Nederlandse didactici NEDERLANDS zijn heel welkom.

Visie

De visie van het Netwerk Didactiek Nederlands is uitgewerkt in een visietekst met betrekking tot (1) de opdrachten die het hedendaags onderwijs binnen het schoolvak Nederlands dient te vervullen, namelijk de ontwikkeling van talige en van literaire competentie van alle leerlingen, en (2) de wijze waarop die opdrachten bij voorkeur worden gerealiseerd op de klasvloer