Agenda

7 oktober 2021

Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat organiseert een online programma met als titel:

Spreken mannen anders dan vrouwen? Waarom ontwikkelen we een eigen ´taaltje´ met geliefden en familie? Hoe klonk het Oudnederlands?

4 complexe topics, 4 experts, 4 kleine maar verzadigende porties brainfood. Oftewel: Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Tijdens een aflevering van MDMU geven we het woord aan een aantal experts die weten wat wij niet weten en vragen beantwoorden die zelfs te moeilijk zijn om aan Google te stellen. Kennis is macht, en na deze explainersessies ga je gegarandeerd slimmer naar huis.

Voor deze editie tijdens de Week van het Nederlands duiken we in de wereld van onze taal. Selma Franssen is leergierige moderator van dienst. Na elke explainer is er tijd voor jouw vragen en op het einde van de avond ga je ongetwijfeld een beetje slimmer naar huis.

Tijdens deze editie geven we het woord aan onder anderen aan de volgende experts:
- Sociolinguïste Ingrid van Alphen | Spreken mannen anders dan vrouwen?
- Historisch-taalkundige Peter-Alexander Kerkhof | Hoe klonk het Oudnederlands?
- Sociolinguïste Eline Zenner | Waarom ontwikkelen we een eigen ´taaltje´ met geliefden en familie?

Heb je een vraag voor één van deze experts? Stel een vraag vooraf of live tijdens het programma op 7 oktober.

23 oktober 2021
researchED België 2021


researchED komt voor het eerst naar België!

Locatie: Thomas More, Campus De Vest, Mechelen.


In het najaar zet researchED voor het eerst voet aan wal in België met een dagvullende conferentie bij de Thomas More-hogeschool in Mechelen. ResearchED wil de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk dichten.


ResearchED helpt leraren het onderscheid te maken tussen zinnige en onzinnige innovaties en onderzoek. Het daagt wetenschappers uit om te vertellen hoe hun onderzoek een verschil kan maken in de dagelijkse lespraktijk. ResearchED werd opgericht door de Britse docent en auteur Tom Bennett. Hij komt voor de lancering van researchED in ons land speciaal naar Mechelen en is op 23 oktober één van de topsprekers.

Voorbij

24 september 2021

Oratie Ton van Kalmthout in Leiden

Op vrijdag 24 september 2021, 16:15 uur, vindt de oratie plaats van Ton van Kalmthout in Leiden. De titel luidt ‘Een sprong in het duister. Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992’. Iedereen kan de oratie bijwonen via de livestream.

In onze tijd neemt emigratie uit Nederland een hoge vlucht, en dan gaat het niet alleen om populaire televisieseries als Ik vertrek en Chateau Meiland. Volgens het CBS vertrokken in 2020 ruim 150.000 personen naar elders en het jaar daarvoor waren dat er ruim 160.000. Ook in de decennia na de Tweede Wereldoorlog deden zich enkele emigratiegolven voor. Deze gingen gepaard met een hoeveelheid emigratieliteratuur die de landverhuizers begeleidde op de overtocht naar en vestiging in een nieuwe leefomgeving en die voor een deel ook afkomstig was uit andere taalgebieden. In zijn oratie probeert Ton van Kalmthout daar beter zicht op te krijgen. Op welke manieren en in welke gedaanten werd emigratieliteratuur in de loop van de tijd ingezet? Hoe bracht zij emigratie en emigranten voor het voetlicht? Welke auteurs en bemiddelende instanties waren erbij betrokken? En welke functies had emigratieliteratuur voor het beoogde lezerspubliek?

Overgenomen van neerlandistiek.nl

6 juli 2021
Klankleer toegevoegd aan de
Algemene Nederlandse Spraakkunst

Op 6 juli 2021 organiseert het Instituut voor de Nederlandse Taal (INL) van 15.00 – 16.30 uur een gratis webinar waarin het hoofdstuk Klankleer wordt voorgesteld, een toevoeging aan de nieuwe online editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS).

Tot nu toe ontbrak er een uitgebreide beschrijving van de klankleer in de Algemene Nederlandse Spraakkunst, en dat nog wel terwijl het woord spraak in de titel staat! Dat is nu verleden tijd. Het nieuwe hoofdstuk Klankleer is tot stand gekomen met financiering van de Taalunie, onder leiding van Geert Booij, en met medewerking van Kathy Rys, Nelleke Jansen en het INT. De onderwerpen die in het hoofdstuk behandeld worden zijn: de klanken van het Nederlands, fonotaxis, fonologische processen, allomorfie, verbonden spraak, woordklemtoon, zinsaccent en intonatie, en de relatie tussen klank en spelling. Ook de verschillen tussen het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands worden beschreven.

23 juni 2021
Inspiratiemiddag Achter de Verhalen

Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden

In afwachting van ons tweejaarlijkse congres, Achter de Verhalen 2022, nodigen wij u graag uit voor een inspirerende uitwisseling over actueel onderzoek van collega-letterkundigen op 23 juni aanstaande. Postkoloniale debatten, gezondheid, technologie en affect komen aan de orde in de parallelsessies.

Programma en zoomlink op neerlandistiekl.nl

We hopen u de 23ste online te zien!

Hartelijke groet,
Petra Boudewijn, Yra van Dijk, Ton van Kalmthout, Aafje de Roest en Kim Schoof

Foto Marko Milivojevic van Pixnio

11 juni 2021
Online Seminar
Onderzoekend lezen van korte verhalen

Of leraren Nederlands er nu blij mee zijn of niet, het vak wordt vrijwel altijd aangewezen als de plek waar ontlezing bestreden zou moeten worden. Dat is nogal een taak voor een discipline die ook andere grote opdrachten heeft. Veel docenten zetten daarom vooral in op leesplezier, zeker in de onderbouw, en laten leerlingen zelf kiezen wat ze lezen. Lang niet altijd leidt dat ook tot secundaire leesvoldoening, zoals het gevoel dat je iets hebt geleerd van een verhaal. Bovendien blijft er zo een kans liggen om aan de literaire ontwikkeling van leerlingen te werken.

In een docentontwikkelteam over onderzoekend lezen zijn we aan de slag gegaan met literatuurdidactiek vanuit dit probleem. Twee uitgangspunten hadden we daarbij. Ten eerste dat ‘onderzoekend lezen’ leidt tot meer leesvoldoening. Door literaire teksten niet alleen te analyseren, maar ook te leren interpreteren vanuit actuele theorie of een zelfgekozen vraag, ontdekt de leerling meer in een tekst. Ten tweede dat onderzoekend lezen meer oog geeft voor diversiteit, voor identificatie, en dus andere competenties, zoals kritisch denken en burgerschap, kan versterken. Die twee uitgangspunten staan centraal in deze nascholing door leraar-promovendi en leraren. Theorie, didactische methode en voorbeeldcasussen voor in de les wisselen elkaar af op deze inspirerende middag. Je ontvangt van tevoren een pakket met enkele artikelen, suggesties voor primaire literatuur en lessuggesties.

Programma:
15.00 Opening en kennismaking
15.10: Lezing prof.dr. Yra van Dijk: achtergrond, theorie en methode onderzoekend lezen
15.30-16.30 uur: Presentaties docentontwikkelteam onderzoekend lezen.
Pauze
16.50-17.30: Presentaties docentontwikkelteam onderzoekend lezen

Foto door Amanda Mills, USCDCP van Pixnio

3-10-17 juni:
online-collegereeks
Literatuur in de praktijk

Afgelopen jaar luidde de leescoalitie de noodklok en riep het verenigd onderwijs- en cultuurveld op tot een leesoffensief: er wordt te weinig gelezen, zowel door jongeren als door de rest van Nederland en hier moet iets aan gebeuren. Als we mensen aan het lezen willen krijgen in het groeiende media-oerwoud van Netflix, Instagram en TikTok, moet literatuur op een creatieve manier worden verwerkt en op andere plekken dan in het boek. Want iedereen is een lezer, alleen weten sommigen het nog niet.

In de online collegereeks Literatuur in de praktijk wordt dit onderwerp van verschillende kanten belicht. Diverse onderzoekers en docenten treden buiten de gebaande paden en laten zien hoe literatuur in de praktijk vorm krijgt: om ons heen, in de media en in het onderwijs.

U kunt zich aanmelden voor de hele collegereeks, of een los college, via e-mail onder vermelding van ‘Literatuur in de praktijk’, met eventueel het desbetreffende college dat u wilt bijwonen. Via onze Facebookpagina en de mail houden we u aankomende weken op de hoogte van het evenement.

Dit evenement is in samenwerking met Universiteit Utrecht en Stuf Universiteitsfonds.

FORUMDAG 27 MEI 2021

ONDERWIJS- EN TAALONDERSTEUNING: EEN MULTIFOCAAL VERHAAL IN EEN NIEUWE ONDERWIJSREALITEIT


Op 27 mei 2021 nodigen het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners (
LNO²) en het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning (FTHO) jou uit op hun gezamenlijke, online studiedag. Lees in onderstaand programma welke lezing, workshop, enz. je kan volgen, kies vervolgens 1 lokaal per tijdsblok, en schrijf je in!

De inschrijving is gratis voor alle werknemers van hogeronderwijsinstellingen die lid zijn van LNO² , dankzij de doorstart van het LNO²-netwerk. Andere deelnemers betalen 30 euro. Registratie is verplicht. Je kan kosteloos annuleren tot en met woensdag 19 mei. Voor wie daarna annuleert of zich de dag zelf niet aanmeldt, brengen we een administratiekost van 30 euro in rekening.

Graag tot dan!


het LNO²-FTHO-congresteam


Hilde Van Puyenbroeck (UGent), Mit Leuridan (UGent), Liesbet Triest (UGent), Joke Vrijders (Arteveldehogeschool), Pieterjan Bonne (Arteveldehogeschool) en Lien Van Achter (HOGent)

Conferentie Taalsteun in het Vakonderwijs

wo 12 mei 2021 13:00 - 17:30


In lessen als geschiedenis, natuurkunde, economie en wiskunde verwachten we van leerlingen dat zij vakteksten lezen en begrijpen . De leraar kan zijn leerlingen daarbij ondersteunen door bijvoorbeeld hardop voor te doen hoe je tot tekstbegrip komt of door hen bepaalde leesstrategieën aan te bieden. Daarnaast verwachten we van leerlingen dat zij vakspecifieke kennis onder woorden brengen, zowel mondeling als schriftelijk). Ook daar kan de leraar ondersteunen door zelf het goede voorbeeld te geven en gerichte feedback te geven op onvolkomenheden in het vaktaalgebruik van zijn leerlingen.

Leraren die oog hebben voor de vaktaaleisen die aan leerlingen worden gesteld, zoeken voortdurend naar mogelijkheden om taalsteun te bieden. Taalsteun is te zien als vorm van scaffolding: steun die tijdelijk is en toekomstgericht. Uiteindelijk is het de bedoeling van taalsteun dat leerlingen ‘het zelf kunnen’. Dat zij zelf over de taalvaardigheid beschikken om vakteksten te begrijpen en te produceren. In de nieuwe editie van het Handboek Taalgericht Vakonderwijs (november 2020), krijgt taalsteun een prominentere positie, aansluitend bij het idee van scaffolding.


In de algemene inleiding Taalsteun in onderwijs en evaluatie gaan Maaike Hajer en Jantien Smit in op de ontwikkeling die het concept taalsteun door de jaren heen heeft doorgemaakt en bieden zij een perspectief op de toekomst.


In de presentaties/workshops bekijken we taalsteun vanuit de volgende perspectieven:

  • Ervaringen (good practice) met taalsteun vanuit scholen

  • Taalsteun realiseren in specifieke vakken

  • Taalsteun (leren) geven in de lerarenopleiding

Dinsdag 20 april van 15.00 tot 16.30 uur
Webinar vernieuwde e-ANS

Op dinsdag 20 april van 15.00-16.30 uur presenteert het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in samenwerking met de Taalunie de vernieuwde e-ANS. De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is de meest uitgebreide Nederlandse beschrijving van de Nederlandse grammatica. De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen voor het eerst in boekvorm in 1984. De tweede editie volgde in 1997, en in 2002 werd die online gepubliceerd onder de naam e-ANS. In 2015 is begonnen met een herziening door het Leiden University Center for Linguistics, de Universiteit Gent, de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het INT heeft gewerkt aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke website. De inhoudelijke herziening zal de komende jaren voortgezet worden bij het INT.

Bekijk hier de teaser voor de vernieuwde e-ANS of ga direct naar de site van de e-ANS.

Woensdag 7 april 2021 van 10.00 tot 16.30 uur
Stichting Lezen - Lezen Centraal 2021.
Lees je nu lees je later

Inspirerend en informatief online congres over de laatste trends en ontwikkelingen in het denken over leesbevordering.


Woensdag 7 april 2021 van 15.00 tot 19.30 uur
De online conferentie NEDwerk

De online conferentie NEDwerk is een inspirerend event voor alle docenten Nederlands van Quadraam, leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen, studenten Nederlands van de HAN en andere geïnteresseerden. Een middag vol interessante en interactieve workshops!

We starten centraal met keynote speakers Jeroen Dera en Prinses Laurentien. Kies daarna zelf uit welke workshops je wilt volgen, de workshops zijn interactief.

Donderdag 1 april 2021
Haagse literatuur­prijzen 2020

De uitreiking van de Haagse literatuurprijzen op 1 april 2021 is voorbij. Het online programma, gepresenteerd door Hassnae Bouazza en Splinter Chabot kunt u nog wel bekijken.