Agenda

Kijk voor actuele agendapunten ook op neerlandistiek.nl

Onderzoek
Taalattitudes in de Lage Landen

Onderzoekers uit Nederland en België hebben gezamenlijk een enquête opgesteld over de talen die in Nederland en België (Vlaanderen en Wallonië) gesproken en onderwezen worden. Hiermee willen zij de houding van de taalgebruikers tegenover de verschillende talen onderzoeken. De enquête is bestemd voor studenten in het hoger onderwijs in Nederland en België van alle vakgebieden. Docenten en internationale studenten kunnen de enquête ook invullen.

Voorbij

14 & 15 december 2023
Taalunie Implementatieconferentie

In 2023 organiseert de Taalunie opnieuw een implementatieconferentie, deze keer met het thema 'Iedereen taalcompetent'. De conferentie vindt plaats op 14 en 15 december en biedt deelnemers de mogelijkheid om samen te werken aan de verdere implementatie van taalcompetentie in de onderwijspraktijk

17 & 18 november 2023
HSN 36 in Rotterdam

HSN Onderwijs Conferentie Nederlands 2023 editie 36

De HSN Onderwijs Conferentie Nederlands vindt dit jaar plaats op 17 en 18 november bij Hogeschool Rotterdam. Deze jaarlijkse conferentie richt zich op leeromgevingen in Nederland en Vlaanderen en alle niveaus waarin Nederlands geleerd wordt:

voor- en vroegschoolse educatie (vve)/kleuteronderwijs;
basisonderwijs;
voortgezet onderwijs/secundair onderwijs;
middelbaar beroepsonderwijs/BSO-TSO;
hoger (beroeps)onderwijs/universiteit;
lerarenopleidingen.

De 37e editie van de HSN Onderwijsconferentie is op 22 & 23 november in Brussel.

13 november 2023
Webinar

Op 13 november organiseert Drongo in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie het webinar 'Meertaligheid, Kansengelijkheid en Beleid'. Tijdens dit webinar gaan we met bestuurders, beleidsmakers en professionals op zoek naar sleutels om de kansenongelijkheid die samenhangt met taal en meertaligheid aan te pakken. Wat is de rol van beleid daarin, en hoe kan taalvriendelijk beleid er in de praktijk uitzien? Enkele voorlopers en pleitbezorgers komen aan het woord, die vertellen hoe zij erin geslaagd zijn taalinclusief beleid te ontwikkelen en agenderen, wat zij ervan verwachten en wat de eerste resultaten zijn. Er is veel ruimte voor interactie met en tussen alle deelnemers.

Programma

15:30 uur: Welkomstwoord door Nienke Dek, GKA
15:35 uur: Petra van der Geest, DENISE
15:55 uur: Steven Delarue, OnderwijsCentrum Gent
16:15 uur: Hans Vasse, Brainport Development
16:35 uur: In gesprek met panelleden
17:00 uur: Afsluiting

Moderator: Maaike Verrips, Drongo

10 oktober 2023
Landelijk congres actualisatie Kerndoelen (SLO)

Na bijna 20 jaar komen er nieuwe kerndoelen voor Nederlands en rekenen en wiskunde. Het afgelopen jaar heeft een team van leraren, vakexperts en curriculumontwikkelaars hard gewerkt aan de actualisatie van deze kerndoelen. Zij zijn hierin bijgestaan door een advieskring met vertegenwoordigers uit de onderwijssector en daarbuiten. Binnenkort worden de conceptkerndoelen opgeleverd. Ook aan de ontwikkeling van de kerndoelen van digitale geletterdheid en burgerschap wordt momenteel hard gewerkt, waarvan de conceptdoelen eind dit jaar volgen. Hoe bruikbaar zijn deze conceptkerndoelen? Wat heeft jouw school nodig om straks met de geactualiseerde kerndoelen te gaan werken? Kom op dinsdag 10 oktober 2023 naar het landelijke congres ‘Actualisatie Kerndoelen’ in De Woonindustrie in Nieuwegein en denk mee over de conceptkerndoelen!

In de Week van het Nederlands organiseren de Universiteit Gent en de Universiteit Utrecht in samenwerking met het ANV een lunchgesprek over de Nederlandse taal. Aan tafel zijn welkom leerlingen uit het voortgezet/secundair onderwijs met een hart voor het Nederlands en studenten neerlandistiek van universiteiten of hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Tijdens deze lunch staan niet alleen heerlijke internationale hapjes op de kaart, maar ook vragen over de toekomst van ‘het Nederlands’. Hierover praat je met experts, medeleerlingen en medestudenten.

Kies een gerecht en een vraag van de menukaart en zet jouw Nederlands ‘op de kaart’!

vrijdag 15 september 2023
Laatzomerconferentie


De Boogkeers Antwerpen


Netwerk Didactiek Nederlands organiseert op 15 september 2023 zijn jaarlijkse didactische conferentie. De conferentie vindt plaats in De Boogkeers, Antwerpen.


Het aantal deelnemers is beperkt tot 30 in functie van de zaalcapaciteit.

First come, first serve

17 JUNI 2023
CONGRES ONZE TAAL

 Op 17 juni wordt in de Philharmonie in Haarlem het Onze Taal-congres gehouden. Het thema is: ‘Hoor ik dat goed? – over gehoorde en ongehoorde taal’.

De hele dag zijn we omringd door taal: niet alleen de taal die we horen, maar ook taal die onuitgesproken blijft. Via wetenschap, cabaret en praktische workshops verkennen we het op 17 juni allemaal: van het kletsen met je kat tot de betekenis van ‘eh’. En van gebarentaal tot de vertrouwelijke gesprekken in de spreekkamer van een arts. Een taaldag die je niet mag missen! Ben je er ook bij?

Het programma

26 mei 2023
Meester in didactiek

Conferentie voor Vlaamse Lerarenopleidingen door de Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen (Velov) i.s.m. de Lerarenopleidingen en het Expertisecentrum voor Effectief Leren van Thomas More

Kwaliteit van het onderwijs is vandaag een ‘hot topic’. Allerlei opinies over hoe de kwaliteit kan worden bevorderd doen de ronde, maar over één zaak is iedereen het eens: de leerkracht doet ertoe!

Uit onderzoek blijkt inderdaad dat de belangrijkste determinant van de kwaliteit van het onderwijs de kwaliteit van de leraar is. Een leraar die beschikt over de juiste pedagogische en didactische vaardigheden bereikt veel betere resultaten met leerlingen dan wanneer dat niet het geval is. Een goede opleiding van aankomende leraren en adequate professionele ontwikkeling van wie in het onderwijs al aan de slag is, blijken dus cruciaal.

Dit jaar zoomt de jaarlijkse Velov-conferentie in op wat tot de kern van de lerarenopleiding behoort: het verwerven van de juiste didactische vaardigheden. Welke didactiek is het meest passend gegeven uiteenlopende doelen en contexten? Hoe leren we een onderbouwde didactiek aan? Hoe verschilt didactiek volgens niveau of doelgroep?

24 mei 2023
inspiratiemoment
‘Vrienden voor het Lezen'

Wat?

Welke acties en inzichten bevorderen de leesvaardigheid en leesmotivatie van kinderen en jongeren? Hoe bouw je aan een effectief leesbeleid dat zowel moeilijke lezers als overtuigde lezers aan boord kan houden? Vanuit de drie-éénheid technisch lezen, begrijpend lezen en leesmotivatie focust deze dag op de acties, die een verschil maken voor een duurzaam leesbeleid.

In diverse sessies brengen onderwijsprofessionals en organisaties onderzoeksresultaten gekoppeld  aan inspirerende cases en praktijkverhalen.

Het Netwerk Lezen op School zal ook tijdens deze dag plaatsvinden, samen met de prijsuitreiking van Beste Boekenjuf/meester 2023.

Voor wie?

Leerkrachten, directies, pedagogische begeleiding, inspectie, lerarenopleiders … kleuter-, lager en secundair onderwijs

Programma

1. Plenaire opening (10u - 11u30)
Wat is effectief leesonderwijs? En hoe worden we allemaal Vrienden voor het Lezen?

Presentator en dichter Esohe Weyden is onze gastvrouw. Zij gaat in gesprek met o.a. Katrijn Denies en Koen Aesaert over de PIRLS-resultaten (onderzoeker KULeuven PIRLS). Marieke Vanbuel (KULeuven) sluit aan als de resultaten en inzichten worden voorgelegd aan drie stemmen uit het onderwijs: Tom Venstermans (lerarenopleider KdG), Heleen Rijckaert (beleidsmedewerker Taalunie) en Iene Bocken (pedagogisch begeleider OVSG)

2. Sessieblokken (per sessieblok 1 sessie naar keuze)
In diverse sessies brengen onderwijsprofessionals en organisaties onderzoeksresultaten gekoppeld aan inspirerende cases en praktijkverhalen voor het kleuter-, lager en secundair onderwijs. In het programma staat bij iedere sessie ook het passende onderwijsniveau.

11u30 - 12u30: Sessieblok 1
13u45 - 14u45: Sessieblok 2
15u - 16u: Sessieblok 3 

Ontdek het volledige programma 

 Wanneer?

Woensdag 24 mei 2023 van 10u tot 16u

Waar?

Departement Onderwijs en Vorming, Hendrik Consciencegebouw, Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Deelname is gratis.

Kom je met 3 of meer leerkrachten van dezelfde school dan maak je kans om een auteurslezing te winnen in je klas in het najaar 2023. 

Overgenomen van neerlandistiek.nl

12 mei 2023
afscheidscollege Frits van Oostrom

Prof. dr. Frits van Oostrom, universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht, is voornemens op vrijdag 12 mei 2023 te 16.15 uur afscheid te nemen met het houden van een afscheidscollege, getiteld:

‘Reynaert en de universiteit.
Over onderwijs, onderzoek, mijzelf en de toekomst’

U bent van harte uitgenodigd tot het bijwonen van dit afscheidscollege in de Domkerk, Domplein te Utrecht. In verband met de voorziene drukte is de kerk open vanaf 15.15 uur. Na afloop wordt een receptie gehouden in de Aula en de Pandhof van het Academiegebouw, Domplein 29 te Utrecht.

Het afscheid zal tevens online te volgen zijn via:
https://vimeo.com/event/2993350/3c0bdf60a6

Op 12 mei verschijnt tevens het nieuwe boek van Frits van Oostrom, De Reynaert. Leven met een middeleeuws meesterwerk.

Foto: Bob Bronshoff

15 april 2023
Congres levende talen

Op zaterdag 15 april 2023 organiseert Levende Talen haar jaarlijkse congres. Dit keer staat de actualisatie van de kerndoelen en examenprogramma’s centraal. Neem tijdens dit congres deel aan verschillende workshops en geef jouw mening over een selectie van de geactualiseerde conceptkerndoelen en -eindtermen.

Wat kun je verwachten?

Levende Talen heeft een gevarieerd programma samengesteld. Zo geeft Bart Deygers (Universiteit Gent) een plenaire lezing over de geleerde lessen van het invoeren van centrale toetsen. Daarna kun je in twee rondes workshops bijwonen over uiteenlopende aspecten van nut, noodzaak en praktijk van toetsen en beoordelen.

Ook vinden tijdens het congres een aantal adviesbijeenkomsten plaats. Wil jij meepraten over de nieuwste tussenproducten van de vakvernieuwingscommissies en de teams?
Meld je dan aan voor deze sessies en ga in gesprek over de eerste geactualiseerde concepteindtermen en conceptkerndoelen.

13 april 2023, 12:45
Speelse Toewijding
promotie Jeroen Steenbakkers
Rijksuniversiteit Groningen

“Vroeger leerde ik als docent leerlingen vooral wat ze niet moesten doen. Schrijf geen pleonasmen, gebruik geen foutief beknopte bijzinnen.” Maar verbeter je daarmee echt de schrijfstijl en formuleervaardigheden van je leerlingen? En hoe kun je als docent betekenisvolle lessen ontwikkelen waarin leerlingen juist leren wat ze wél kunnen doen om hun schrijfstijl te verbeteren? Met deze vragen in het achterhoofd begon Jeroen Steenbakkers, docent aan de Lerarenopleiding Nederlands van Windesheim, enkele jaren geleden aan zijn promotieonderzoek. Het resultaat, zijn dissertatie, verdedigt hij op donderdag 13 april om 12:45 uur aan de Rijksuniversiteit Groningen. De promotie is ook via een livestream te volgen.

“Waarom doen we wat we doen? En zou het ook anders kunnen? Om op deze laatste vraag maar meteen antwoord te geven: het kan inderdaad anders.” Zo concludeert Jeroen Steenbakkers in zijn proefschrift: Speelse toewijding. Een pedagogisch-didactisch onderzoek naar schrijfstijl- en formuleeronderwijs in klas 3 en 4 havo/vwo. Want uit zijn onderzoek blijkt dat in lessen veel fouten worden behandeld die leerlingen niet maken, en dat anderzijds veel fouten niet worden behandeld die leerlingen wél maken. Een forse mismatch, aldus de promovendus.

Onderwijs dat niet aansluit op leerbehoeftes

Het onderwijs in correct formuleren sluit hierdoor gebrekkig aan bij de feitelijke formuleer-problemen van de leerlingen zelf. Dit komt, zo concludeert het onderzoek, doordat het onderwijs op de middelbare school traditiegetrouw sterk gericht is op formuleerfouten die precies passen binnen een ‘vast format’, zoals foutief beknopte bijzinnen of pleonasmen. De fouten die leerlingen maken, zijn meestal ‘grilliger’. Er gaat dan wel iets mis bij het formuleren, maar die formuleerproblemen sluiten vaak niet aan bij de standaardfouten die schoolboeken aanbieden.

Hoe het anders kan …

Jeroen Steenbakkers laat met zijn onderzoek ook zien hoe het anders kan, met een nieuwe aanpak: de lessenserie Schrijfstijl. In zijn proefschrift beschrijft hij wat er gebeurt als docenten hun leerstof nauwkeurig afstemmen op feitelijke formuleermogelijkheden en -problemen van leerlingen, en ‘bewuste taalvaardigheid’ tot inzet maken van de les. Dan blijkt dat leerlingen én hun docenten de lessen sterk waarderen, dat leerlingen meer nadenken over hun schrijfstijl én meer schrijfstijlstrategieën gaan inzetten. Deze vernieuwende aanpak is ontwikkeld in cocreatie met vakexperts en docenten.

Promoveren én workshops geven

De impact van Steenbakkers’ onderzoek is groot: ruim 500 docenten volgden workshops en de ontwikkelscholen geven de lessenserie nog steeds – ook nu het experiment is afgerond. Ook nieuwe scholen haakten aan en vier landelijke leergangen namen de principes en aanpak deels of geheel over.

Het proefschrift is ook herschreven tot een kortere, publieksgerichte uitgave, die ook Speelse toewijding’ heet (uitgever Phronese). De problemen en oplossingen die hierin worden beschreven, zijn relevant voor alle taaldocenten.

donderdag  16 maart 2023
(13:00 tot 16:30 uur)
'taal maakt je wereld'

Nascholingsmiddag ‘Taal maakt je wereld’ over hedendaagse (jeugd)literatuur

Op donderdag 16 maart 2023 organiseren Levende Talen Nederlands en de Werkgroep Onderzoek en Didactiek Nederlands de nascholingsmiddag ‘Taal maakt je wereld’. Tijdens deze middag, bedoeld voor docenten Nederlands in de onder- en bovenbouw van alle onderwijsniveaus, staan twee actuele vraagstukken rondom (jeugd)literaire teksten centraal: eco-kritiek en diversiteit in hedendaagse literatuur.

Prof. dr. Yra van Dijk (Leiden Institute for Arts in Society) en dr. Sara Van den Bossche (Universiteit Tilburg) zullen elk een vraagstuk vanuit een wetenschappelijke invalshoek belichten, waarna de mogelijkheden voor het onderwijs (verder) worden verkend in een panelgesprek met docenten en lerarenopleiders. Hoe kunnen de gepresenteerde recente opbrengsten uit de neerlandistiek bijdragen aan aantrekkelijk en effectief literatuur-, lees- en fictieonderwijs? 

Programma
Vanaf 12.30 uur Inloop en ontvangst
13.00 uur: Woord van welkom (door Liselore van Ockenburg)
13.15-14.00 uur: Bijdrage Yra van Dijk: Affect, relationaliteit en eco-kritiek in hedendaagse romans
14.00-14.30 uur: Panelgesprek over eco-kritiek in de les o.l.v Martijn Koek
14.30-15.00 uur: Pauze
15.00-15.45 uur: Bijdrage Sara Van den Bossche: Representaties in fictie en jeugdliteratuur
15.45-16.15 uur: Panelgesprek over diversiteit in jeugdliteratuur in de les o.l.v. Linda Ackermans
16.15-16.30 uur: Slotwoord en aansluitend borrel

Kosten
Leden van Levende Talen betalen 65 euro. Niet-leden betalen 100 euro. Student-deelnemers kunnen met een lidmaatschap van Levende Talen gratis deelnemen, onder vermelding van hun student ID-nummer.

Locatie
Taal maakt je wereld vindt plaats in Utrecht, aan de Joseph Haydnlaan 2a. Er is voldoende parkeerruimte bij het gebouw. Ook goed te bereiken met het OV: vanuit Vlaanderen met overstap in Rotterdam. Neem vanaf station Utrecht Centraal stadsbus 5 richting Maarssen via Oog in Al.

Praktische informatie en aanmelden
Je kunt je aanmelden voor ‘Taal maakt je wereld’ tot 1 maart a.s. via de website van Levende Talen Nederlands.

Er is een maximum aantal deelnemers van vijftig, dus wacht niet te lang met aanmelden.

Woensdag 1 februari 2023
(14:30 tot 17:00 uur) (op locatie en online)
Red het onderwijs: een vijftal adviezen  voor succesvol onderwijs.
Lezing door prof. Paul Kirschner

Succesvol onderwijs is effectief (docent en leerling halen wat beoogd is), efficiënt (docent en leerling besteden geen overbodige tijd en (mentale) energie aan niet ter zake doende activiteiten) en bevredigend (geeft voldoening; docent en leerling ervaren succes). Om succesvol te zijn moet het onderwijs rekening houden met hoe mensen leren; d.w.z. hun cognitieve architectuur en hoe die informatie verwerkt wordt tot kennis. In deze open lezing zal emeritus professor in de onderwijspsychologie Paul A. Kirschner de deelnemers hierin wegwijs maken en zal hij ook een vijftal adviezen geven over hoe succesvol onderwijs effectief, efficiënt en met voldoening te bereiken is.

Praktisch
Deze lezing kunt u zowel live op campus Sint-Andries in Antwerpen volgen als via livestream.
Op het einde is er gelegenheid voor een babbel en een drankje.

De opname wordt achteraf nog een week beschikbaar gesteld.

1 - 8 oktober 2022
Week van het Nederlands 2022

Van 1 tot en met 8 oktober 2022 vindt de achtste editie van de Week van het Nederlands plaats: een samenwerking van Vlaams-Nederlands Huis deBuren en de Taalunie. In deze week stellen talrijke organisaties een hele reeks unieke en onmisbare activiteiten voor die de veelzijdigheid van het Nederlands onder de aandacht brengen.

22 – 26 augustus 2022
21e Colloquium Neerlandicum

Elke drie jaar organiseert de IVN een eigen congres: het colloquium neerlandicum. 

In de afgelopen decennia is de internationale neerlandistiek uitgegroeid tot een dynamische, veelzijdige gemeenschap onderzoekers, docenten en vertalers. Het driejaarlijks colloquium neerlandicum is voor onze leden dé gelegenheid om resultaten, ideeën, ervaringen en ‘best practices’ uit te wisselen. Daarnaast biedt het colloquium bij uitstek de mogelijkheid om het netwerk van de internationale neerlandistiek te verstevigen en uit te breiden.

Het 21e Colloquium Neerlandicum vindt plaats van 22 t/m 26 augustus 2022 en wordt georganiseerd door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek en de Radboud Universiteit Nijmegen

SAVN-Kongres

Het 10e internationale congres van de Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) dat in 2020 /21 in Windhoek, Namibië gehouden zou worden, is nou onderdeel van het IVN congres in 2022 in Nijmegen. Het zal een eigen programma hebben rondom het thema ‘Het leven van tekens ….en teksten’. Alle al ingediende referaten kunnen natuurlijk hier aangeboden worden, daarnaast zijn nieuwe ideeën ook van harte welkom. Zie voor meer informatie www.savn.org.za.

U kunt meer informatie over het congres op de colloquiumwebsite vinden. 

18 juni 2022
researched nederland 2022

Hét onderwijsfeestje van het jaar!

Op 18 juni is het weer zo ver: het leukste en leerzaamste evidence-informed onderwijsfeestje van het jaar. We strijken wederom neer in Nijkerk voor een nieuwe editie van researchED Nederland. We zijn al druk bezig om een programma samen te stellen waar onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk bij elkaar komen, simpelweg omdat dat wat ons betreft de meest kansrijke manier is om onderwijs zo goed mogelijk te maken. Grote onderwijsnamen en aanstormend talent, uit binnen- en buitenland, met de praktijkklei aan de voeten en met de neus diep in relevant onderwijsonderzoek, wij gaan ervoor zorgen dat dit allemaal terug te vinden zal zijn in de line-up.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief om updates te krijgen over researchED-evenementen.

15 juni 2022
De Imaginaire Sjaalman Papers

Op  woensdag 15 juni van 12:00-12:45 zal Gerrit Glas een lezing geven over Sjaalman en de Geneeskunde.

Dit is de vijfde lezing In de serie over de Imaginaire Sjaalman Papers, een lezingenreeks geïnspireerd door Multatuli's Pak van Sjaalman zoals omschreven In Max Havelaar. De reeks wordt georganiseerd door Jacqueline Bel en René van Woudenberg.

Gerrit Glas Is psychiater en hoogleraar filosofie van de neurowetenschappen aan de VriJe Universiteit op de Dooyeweerd-leerstoel . Glas publiceert op de grensvlakken tussen geneeskunde, filosofie, neurowetenschappen, maatschappij en ethiek.

AANMELDEN
De lezing is ook online te volgen.
U kunt zich aanmelden bij sjaalmanpapers.fgw@vu.nl om de zoomlink te ontvangen.

20 en 21 mei 2022
HSN Conferentie Onderwijs Nederlands

Er is een nieuwe datum vastgesteld voor de 35ste editie van de HSN Conferentie Onderwijs Nederlands aan de Universiteit Antwerpen.  Het bestuur van de Stichting Conferenties Onderwijs Nederlands had tot zijn spijt moeten besluiten om de  oorspronkelijk in november 2021 geplande conferentie te annuleren. Door de te verwachten maatregelen in verband met de snelle opmars van het aantal corona-besmettingen was een normaal verloop van de conferentie niet langer te garanderen. Gelukkig is er nu een nieuwe datum!

De HSN-conferentie is een jaarlijkse conferentie over het onderwijs Nederlands in alle delen van Nederland en Vlaanderen, en op alle niveaus: primair en secundair onderwijs, beroepsonderwijs, hoger onderwijs, Nederlands voor anderstaligen.
U kunt kiezen uit zeker tachtig presentaties. Bovendien kunt u op beide dagen de informatiebeurs bezoeken waarop Vlaamse en Nederlandse (educatieve) uitgevers en vakverenigingen hun publicaties voorstellen. De conferentie vindt afwisselend plaats in Nederland en Vlaanderen.

26 januari – 9 mei 2022 Postacademische cursus
Recente Nederlandse en Vlaamse letterkunde

In de eerste maanden van 2022 organiseert de Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met Pre-University College of Society Letteren weer een postacademische cursus Recente Nederlandse en Vlaamse letterkunde.

De cursus - bedoeld voor neerlandici, leraren Nederlands, alumni en andere belangstellenden - wordt dit keer weer in een collegezaal op de campus van de universiteit gegeven. U kunt er echter ook voor kiezen de cursus online te volgen. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven van welke mogelijkheid u gebruik wenst te maken.

Dit jaar bestaat het programma weer uit acht bijeenkomsten. Ze vinden plaats in de periode van 26 januari tot en met 9 mei 2022. De eerste zeven colleges worden op woensdagavonden gegeven, de laatste op een maandagavond.

Voor aanvang van iedere bijeenkomst ontvangen alle cursisten een zoom-link waarmee de cursisten die de cursus online volgen kunnen inloggen.

Er is een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar voor ‘online-cursisten’ die een afzonderlijk college toch fysiek willen volgen. Deze cursisten dienen uiterlijk veertien dagen voor de datum van het betreffende college een zitplaats te reserveren door te mailen naar pucofsociety@let.ru.nl.

In de pauze van de colleges is er voor de ‘fysieke deelnemers’ gratis koffie/thee met een koekje. De gratis consumptiebon voor een drankje na afloop is - helaas - komen te vervallen.

27 JANUARI 2022
Online Boekensalon Indische letteren

Op donderdag 27 januari zijn Rick Honings, Coen van ’t Veer en Jacqueline Bel te gast in de online boekensalon van Universitaire Bibliotheken Leiden (UBL). Hoofdconservator Garrelt Verhoeven interviewt de drie redacteuren over het boek De postkoloniale spiegel. De Nederlands-Indische letteren herlezen. In de boekensalon wordt de Nederlands-Indische literatuur besproken in de context van de koloniale overheersing in Nederlands-Indië. Conservatoren Kasper Van Ommen en Anouk Mansfeld presenteren eerste drukken en koloniale foto’s en Indonesicus Judith Bosnak vertelt over haar onderzoek naar een Javaans reisverslag.

Deelnemen boekensalon

De online boekensalon begint donderdag 27 januari om 20.30 uur en is op deze pagina te volgen. Aanmelden voor de boekensalon is niet nodig. U hoeft alleen het geluid van uw apparaat aan te zetten.

12 december 2021 Huizingalezing 2021: David Van Reybrouck spreekt over 'DE KOLONISATIE VAN DE TOEKOMST. LEVEN AAN DE VOORAVOND VAN DE KLIMAATCATASTROFE'

Op zondag 12 december houdt cultuurhistoricus, archeoloog en schrijver David Van Reybrouck de 50e Huizingalezing in de Pieterskerk in Leiden.
De lezing wordt (ook) via livestream uitgezonden.

Over de lezing

Hoewel de belangstelling voor kolonisatie de laatste jaren overal in het Westen groeiende is, beperkt die zich meestal tot het historische kolonialisme. De manier waarop we vandaag de toekomst koloniseren krijgt nauwelijks aandacht. Nochtans gebeurt dat met dezelfde meedogenloosheid en kortzichtigheid als waarmee in vroeger tijden andere werelddelen werden ingenomen. Tijdens de 50ste editie van de Huizingalezing staat David Van Reybrouck stil bij de manier waarop de mensheid momenteel toekomstige generaties plundert en verknecht. Het geweld beperkt zich bovendien niet alleen tot mensen, maar treft al het leven op aarde. Hoe kunnen we ons een betere toekomst herinneren?

Over de spreker

David Van Reybrouck (1971) schrijft toneelstukken, poëzie, proza en non-fictie. Van zijn boek Congo. Een geschiedenis zijn ruim een half miljoen exemplaren verkocht. Het boek won drie grote prijzen: de AKO Literatuurprijs, de Libris Geschiedenis Prijs en de J. Greshoff-prijs. Afgelopen jaar verscheen Revolusi. Indonesië en het ontstaan van de moderne wereld, een monumentaal werk waaraan hij meer dan vijf jaar werkte. Het is inmiddels genomineerd voor de Libris Geschiedenis Prijs 2021. Van Reybrouck ontving de Gouden Ganzenveer in 2014 en werd uitgeroepen tot ‘een van de toonaangevende intellectuelen in Europa’ (Der Tagesspiegel). Hij was bovendien van 2011-2012 Cleveringa-hoogleraar in Leiden.

11 november 2021
Voortvarend Nederlands!

Wat kunnen lerarenopleidingen Nederlands wereldwijd voor elkaar betekenen?

Op donderdag 11 november om 16:00 CET/AMS [12:00 SRT/SUR] praten lerarenopleiders uit Paramaribo met lerarenopleiders in Rotterdam en Debrecen over het opleiden van docenten Nederlands voor het middelbaar onderwijs. 

Usha Balesar (Paramaribo, Suriname), Janneke Louwerse (Rotterdam, Nederland) en Gábor Pusztai (Debrecen, Hongarije) presenteren onder leiding van Sita Doerga Misier (Paramaribo, Suriname) hun opleiding. 

Een van de gespreksonderwerpen is het doceren van Nederlands als NVT/NT2/thuistaal aan hierop niet afgestemd doelpubliek. Wat hebben lerarenopleidingen Nederlands in Suriname, Hongarije en Nederland met elkaar gemeen? Wat beweegt studenten om leraar Nederlands te willen worden, wat zijn hun vooruitzichten? Hoe houden we het curriculum inclusief? En wat kunnen lerarenopleidingen Nederlands wereldwijd voor elkaar betekenen?

Voortvarend Nederlands! is een programma gemaakt door de IVN met lezingen, interviews, masterclasses, presentaties en podcasts. In dit programma ontmoeten internationale docenten en onderzoekers elkaar. Ze verbinden de Nederlandse taal en cultuur aan hun eigen land en cultuur. Ook wisselen ze kennis en ervaring uit. Behalve de deelnemers praat ook het publiek mee. De afleveringen die al geweest zijn staan op het YouTube-kanaal van de IVN. Alle sessies zijn virtueel. Ze vinden plaats via zoom en worden live gestreamd op YouTube. Op de website van IVN staat meer informatie. 

Voortvarend Nederlands! Virtueel bestaat dankzij steun van de Taalunie en het Nederlands Letterenfonds.

Na aanmelding krijg je een link toegestuurd. Je kunt meepraten en vragen stellen via de chat. Alle livestream is te volgen via het YouTube-kanaal van de IVN. Vragen?

6 november 2021
Online Signumsymposium

In de ochtend van 6 november 2021 organiseert Signum een online symposium over het Delftse kartuizerklooster getiteld Initiatiefnemers, draagvlak en materiële representatie van middeleeuwse kloosters. De casus van de Delftse kartuis. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk.
Na inschrijving ontvangt u een link waarmee u kunt deelnemen via Zoom.

In 1469 stichtte Frank van Borselen, weduwnaar van Jacoba van Beieren, een kartuizerklooster onder de rook van Delft. De Delftse kartuis wist zich snel te ontwikkelen tot een bloeiend klooster. In 1572, in de beginfase van de Opstand tegen Spanje, werd het gesloopt. Het klooster is in 1959 als eerste in Nederland volledig opgegraven. Dat de kartuis slechts een eeuw bestond, bleek een archeologische buitenkans. Het chronologisch compacte vondstcomplex kan namelijk als referentiemateriaal dienen voor andere kloosteropgravingen. In hun lezingen bespreken Gerrit Verhoeven en Steven Jongma respectievelijk de stichting en het netwerk van de Delftse kartuizers en een voorproefje van de resultaten van het archeologische onderzoek dat sinds de jaren zestig is uitgevoerd.

Programma

10:00-10:10: Verwelkoming/Introductie van het thema
10:10-10:40: Het Delftse netwerk van Frank van Borselen en de stichting van het kartuizerklooster – Gerrit Verhoeven
10:40-11:10: Van chantepleur tot centaur. De opgraving van het Delftse kartuizerklooster opnieuw bekeken – Steven Jongma
11:10-11:30: Discussie
11:30-11:45: Pauze
11:45-13:00: Ledenvergadering

Resumés

Het Delftse netwerk van Frank van Borselen en de stichting van het kartuizerklooster - Gerrit Verhoeven (freelance historicus en archivaris)

Delft was een van de Hollandse steden die in de vijftiende eeuw probeerden de groei van het aantal kloosters in te dammen. Desondanks kon Frank van Borselen, weduwnaar van Jacoba van Beieren, in 1469 een kartuizerklooster stichten onder de rook van de stad. Waarom hij, waarom toen, waarom hier – en waarom een kartuis? Het zijn vragen die zich alleen laten beantwoorden door een analyse van het uitgebreide netwerk van mensen die bij het initiatief en de begunstiging betrokken waren.

Van chantepleur tot centaur. De opgraving van het Delftse kartuizerklooster opnieuw bekeken - Steven Jongma (stadsarcheoloog van Delft)

Hoewel een late stichting, wist de Delftse kartuis zich snel te ontwikkelen tot een bloeiend klooster. In 1572, in de beginfase van de Opstand tegen Spanje, werd het gesloopt. Bijna 400 jaar bleef het terrein nagenoeg onaangeroerd onder de weilanden liggen. Toen hier in 1959 een woonwijk werd aangelegd, kwamen de uitzonderlijk goed bewaarde fundamenten pas weer aan het licht. Wat volgde was de eerste grootschalige opgraving van de stad en de eerste volledige kloosteropgraving van het land. In 1975 is een greep uit het vondstmateriaal gepubliceerd. Momenteel wordt gewerkt aan een complete inventarisatie en publicatie. In deze lezing wordt een voorproefje geboden.

23 oktober 2021
researchED België 2021


researchED komt voor het eerst naar België!

Locatie: Thomas More, Campus De Vest, Mechelen.


In het najaar zet researchED voor het eerst voet aan wal in België met een dagvullende conferentie bij de Thomas More-hogeschool in Mechelen. ResearchED wil de kloof tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk dichten.


ResearchED helpt leraren het onderscheid te maken tussen zinnige en onzinnige innovaties en onderzoek. Het daagt wetenschappers uit om te vertellen hoe hun onderzoek een verschil kan maken in de dagelijkse lespraktijk. ResearchED werd opgericht door de Britse docent en auteur Tom Bennett. Hij komt voor de lancering van researchED in ons land speciaal naar Mechelen en is op 23 oktober één van de topsprekers.

7 oktober 2021

Het Vlaams-Nederlands huis voor cultuur en debat organiseert een online programma met als titel:

Spreken mannen anders dan vrouwen? Waarom ontwikkelen we een eigen ´taaltje´ met geliefden en familie? Hoe klonk het Oudnederlands?

4 complexe topics, 4 experts, 4 kleine maar verzadigende porties brainfood. Oftewel: Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd. Tijdens een aflevering van MDMU geven we het woord aan een aantal experts die weten wat wij niet weten en vragen beantwoorden die zelfs te moeilijk zijn om aan Google te stellen. Kennis is macht, en na deze explainersessies ga je gegarandeerd slimmer naar huis.

 Voor deze editie tijdens de Week van het Nederlands duiken we in de wereld van onze taal. Selma Franssen is leergierige moderator van dienst. Na elke explainer is er tijd voor jouw vragen en op het einde van de avond ga je ongetwijfeld een beetje slimmer naar huis.

Tijdens deze editie geven we het woord aan onder anderen aan de volgende experts:
- Sociolinguïste Ingrid van Alphen | Spreken mannen anders dan vrouwen?
- Historisch-taalkundige Peter-Alexander Kerkhof | Hoe klonk het Oudnederlands?
-  Sociolinguïste Eline Zenner | Waarom ontwikkelen we een eigen ´taaltje´ met geliefden en familie?

Heb je een vraag voor één van deze experts? Stel een vraag vooraf of live tijdens het programma op 7 oktober.

24 september 2021

Oratie Ton van Kalmthout in Leiden

Op vrijdag 24 september 2021, 16:15 uur, vindt de oratie plaats van Ton van Kalmthout in Leiden. De titel luidt ‘Een sprong in het duister. Nederlandse emigratieliteratuur 1946-1992’. Iedereen kan de oratie bijwonen via de livestream.

In onze tijd neemt emigratie uit Nederland een hoge vlucht, en dan gaat het niet alleen om populaire televisieseries als Ik vertrek en Chateau Meiland. Volgens het CBS vertrokken in 2020 ruim 150.000 personen naar elders en het jaar daarvoor waren dat er ruim 160.000. Ook in de decennia na de Tweede Wereldoorlog deden zich enkele emigratiegolven voor. Deze gingen gepaard met een hoeveelheid emigratieliteratuur die de landverhuizers begeleidde op de overtocht naar en vestiging in een nieuwe leefomgeving en die voor een deel ook afkomstig was uit andere taalgebieden. In zijn oratie probeert Ton van Kalmthout daar beter zicht op te krijgen. Op welke manieren en in welke gedaanten werd emigratieliteratuur in de loop van de tijd ingezet? Hoe bracht zij emigratie en emigranten voor het voetlicht? Welke auteurs en bemiddelende instanties waren erbij betrokken? En welke functies had emigratieliteratuur voor het beoogde lezerspubliek?

Overgenomen van neerlandistiek.nl

6 juli 2021
Klankleer toegevoegd aan de
Algemene Nederlandse Spraakkunst

Op 6 juli 2021 organiseert het Instituut voor de Nederlandse Taal (INL) van 15.00 – 16.30 uur een gratis webinar waarin het hoofdstuk Klankleer wordt voorgesteld, een toevoeging aan de nieuwe online editie van de Algemene Nederlandse Spraakkunst (e-ANS).

Tot nu toe ontbrak er een uitgebreide beschrijving van de klankleer in de Algemene Nederlandse Spraakkunst, en dat nog wel terwijl het woord spraak in de titel staat! Dat is nu verleden tijd. Het nieuwe hoofdstuk Klankleer is tot stand gekomen met financiering van de Taalunie, onder leiding van Geert Booij, en met medewerking van Kathy Rys, Nelleke Jansen en het INT. De onderwerpen die in het hoofdstuk behandeld worden zijn: de klanken van het Nederlands, fonotaxis, fonologische processen, allomorfie, verbonden spraak, woordklemtoon, zinsaccent en intonatie, en de relatie tussen klank en spelling. Ook de verschillen tussen het Belgisch-Nederlands en het Nederlands-Nederlands worden beschreven.

23 juni 2021
Inspiratiemiddag Achter de Verhalen

Moderne Nederlandse Letterkunde, Universiteit Leiden

In afwachting van ons tweejaarlijkse congres, Achter de Verhalen 2022, nodigen wij u graag uit voor een inspirerende uitwisseling over actueel onderzoek van collega-letterkundigen op 23 juni aanstaande. Postkoloniale debatten, gezondheid, technologie en affect komen aan de orde in de parallelsessies.

Programma en zoomlink op neerlandistiekl.nl

We hopen u de 23ste online te zien! 

Hartelijke groet,
Petra Boudewijn, Yra van Dijk, Ton van Kalmthout, Aafje de Roest en Kim Schoof

Foto Marko Milivojevic van Pixnio

11 juni 2021
Online Seminar
Onderzoekend lezen van korte verhalen

Of leraren Nederlands er nu blij mee zijn of niet, het vak wordt vrijwel altijd aangewezen als de plek waar ontlezing bestreden zou moeten worden. Dat is nogal een taak voor een discipline die ook andere grote opdrachten heeft. Veel docenten zetten daarom vooral in op leesplezier, zeker in de onderbouw, en laten leerlingen zelf kiezen wat ze lezen. Lang niet altijd leidt dat ook tot secundaire leesvoldoening, zoals het gevoel dat je iets hebt geleerd van een verhaal. Bovendien blijft er zo een kans liggen om aan de literaire ontwikkeling van leerlingen te werken.

In een docentontwikkelteam over onderzoekend lezen zijn we aan de slag gegaan met literatuurdidactiek vanuit dit probleem. Twee uitgangspunten hadden we daarbij. Ten eerste dat ‘onderzoekend lezen’ leidt tot meer leesvoldoening. Door literaire teksten niet alleen te analyseren, maar ook te leren interpreteren vanuit actuele theorie of een zelfgekozen vraag, ontdekt de leerling meer in een tekst. Ten tweede dat onderzoekend lezen meer oog geeft voor diversiteit, voor identificatie, en dus andere competenties, zoals kritisch denken en burgerschap, kan versterken. Die twee uitgangspunten staan centraal in deze nascholing door leraar-promovendi en leraren. Theorie, didactische methode en voorbeeldcasussen voor in de les wisselen elkaar af op deze inspirerende middag. Je ontvangt van tevoren een pakket met enkele artikelen, suggesties voor primaire literatuur en lessuggesties.

Programma:
15.00 Opening en kennismaking
15.10: Lezing prof.dr. Yra van Dijk: achtergrond, theorie en methode onderzoekend lezen
15.30-16.30 uur: Presentaties docentontwikkelteam onderzoekend lezen.
Pauze
16.50-17.30: Presentaties docentontwikkelteam onderzoekend lezen

Foto door Amanda Mills, USCDCP van Pixnio

3-10-17 juni:
online-collegereeks
Literatuur in de praktijk

Afgelopen jaar luidde de leescoalitie de noodklok en riep het verenigd onderwijs- en cultuurveld op tot een leesoffensief: er wordt te weinig gelezen, zowel door jongeren als door de rest van Nederland en hier moet iets aan gebeuren. Als we mensen aan het lezen willen krijgen in het groeiende media-oerwoud van Netflix, Instagram en TikTok, moet literatuur op een creatieve manier worden verwerkt en op andere plekken dan in het boek. Want iedereen is een lezer, alleen weten sommigen het nog niet.

In de online collegereeks Literatuur in de praktijk wordt dit onderwerp van verschillende kanten belicht. Diverse onderzoekers en docenten treden buiten de gebaande paden en laten zien hoe literatuur in de praktijk vorm krijgt: om ons heen, in de media en in het onderwijs.

U kunt zich aanmelden voor de hele collegereeks, of een los college, via e-mail onder vermelding van ‘Literatuur in de praktijk’, met eventueel het desbetreffende college dat u wilt bijwonen. Via onze Facebookpagina en de mail houden we u aankomende weken op de hoogte van het evenement.

Dit evenement is in samenwerking met Universiteit Utrecht en Stuf Universiteitsfonds.

FORUMDAG 27 MEI 2021

ONDERWIJS- EN TAALONDERSTEUNING: EEN MULTIFOCAAL VERHAAL IN EEN NIEUWE ONDERWIJSREALITEIT


Op 27 mei 2021 nodigen het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners (LNO²) en het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning (FTHO) jou uit op hun gezamenlijke, online studiedag. Lees in onderstaand programma welke lezing, workshop, enz. je kan volgen, kies vervolgens 1 lokaal per tijdsblok, en schrijf je in!

De inschrijving is gratis voor alle werknemers van hogeronderwijsinstellingen die lid zijn van LNO² , dankzij de doorstart van het LNO²-netwerk. Andere deelnemers betalen 30 euro. Registratie is verplicht. Je kan kosteloos annuleren tot en met woensdag 19 mei. Voor wie daarna annuleert of zich de dag zelf niet aanmeldt, brengen we een administratiekost van 30 euro in rekening.

Graag tot dan!


het LNO²-FTHO-congresteam


Hilde Van Puyenbroeck (UGent), Mit Leuridan (UGent), Liesbet Triest (UGent), Joke Vrijders (Arteveldehogeschool), Pieterjan Bonne (Arteveldehogeschool) en Lien Van Achter (HOGent)

Conferentie Taalsteun in het Vakonderwijs

wo 12 mei 2021 13:00 - 17:30


In lessen als geschiedenis, natuurkunde, economie en wiskunde verwachten we van leerlingen dat zij vakteksten lezen en begrijpen . De leraar kan zijn leerlingen daarbij ondersteunen door bijvoorbeeld hardop voor te doen hoe je tot tekstbegrip komt of door hen bepaalde leesstrategieën aan te bieden. Daarnaast verwachten we van leerlingen dat zij vakspecifieke kennis onder woorden brengen, zowel mondeling als schriftelijk). Ook daar kan de leraar ondersteunen door zelf het goede voorbeeld te geven en gerichte feedback te geven op onvolkomenheden in het vaktaalgebruik van zijn leerlingen.

Leraren die oog hebben voor de vaktaaleisen die aan leerlingen worden gesteld, zoeken voortdurend naar mogelijkheden om taalsteun te bieden. Taalsteun is te zien als vorm van scaffolding: steun die tijdelijk is en toekomstgericht. Uiteindelijk is het de bedoeling van taalsteun dat leerlingen ‘het zelf kunnen’. Dat zij zelf over de taalvaardigheid beschikken om vakteksten te begrijpen en te produceren. In de nieuwe editie van het Handboek Taalgericht Vakonderwijs (november 2020), krijgt taalsteun een prominentere positie, aansluitend bij het idee van scaffolding.


In de algemene inleiding Taalsteun in onderwijs en evaluatie gaan Maaike Hajer en Jantien Smit in op de ontwikkeling die het concept taalsteun door de jaren heen heeft doorgemaakt en bieden zij een perspectief op de toekomst.


In de presentaties/workshops bekijken we taalsteun vanuit de volgende perspectieven:

Dinsdag 20 april van 15.00 tot 16.30 uur
Webinar vernieuwde e-ANS

Op dinsdag 20 april van 15.00-16.30 uur presenteert het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in samenwerking met de Taalunie de vernieuwde e-ANS. De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is de meest uitgebreide Nederlandse beschrijving van de Nederlandse grammatica. De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen voor het eerst in boekvorm in 1984. De tweede editie volgde in 1997, en in 2002 werd die online gepubliceerd onder de naam e-ANS. In 2015 is begonnen met een herziening door het Leiden University Center for Linguistics, de Universiteit Gent, de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het INT heeft gewerkt aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke website. De inhoudelijke herziening zal de komende jaren voortgezet worden bij het INT.

Bekijk hier de teaser voor de vernieuwde e-ANS of ga direct naar de site van de e-ANS.

Woensdag 7 april 2021 van 10.00 tot  16.30 uur
Stichting Lezen - Lezen Centraal 2021.
Lees je nu lees je later

Inspirerend en informatief online congres over de laatste trends en ontwikkelingen in het denken over leesbevordering.


Woensdag 7 april 2021 van 15.00 tot 19.30 uur
De online conferentie NEDwerk

De online conferentie NEDwerk is een inspirerend event voor alle docenten Nederlands van Quadraam, leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen, studenten Nederlands van de HAN en andere geïnteresseerden. Een middag vol interessante en interactieve workshops! 

We starten centraal met keynote speakers Jeroen Dera en Prinses Laurentien. Kies daarna zelf uit welke workshops je wilt volgen, de workshops zijn interactief. 

Donderdag 1 april 2021
Haagse literatuur­prijzen 2020

De uitreiking van de Haagse literatuurprijzen op 1 april 2021 is voorbij. Het online programma, gepresenteerd door Hassnae Bouazza en Splinter Chabot kunt u nog wel bekijken.

Donderdag 9 februari 2023
(15:00 tot 17:00 uur)  Online
Wat doet de taalprofessional van morgen?

Taaltechnologie speelt een steeds belangrijker rol in de meertalige Europese samenlevingen waarin wij wonen, een ontwikkeling die de hele taalsector raakt. Wordt de taalspecialist op de arbeidsmarkt vervangen door de datascientist of is vakkennis over taal nog steeds onontbeerlijk? In samenwerking met Drongo organiseert de vertaaldienst van de Europese Commissie een gesprek tussen opleiders, studenten, bedrijven, onderzoekers en taalprofessionals over de arbeidsmarkt voor taalspecialisten. De aanleiding is onze publicatie van OTTO: het overzicht van taaltechnologische opleidingen in Nederland en België.

PROGRAMMA  (wijzigingen voorbehouden)

1. Welkomstwoord

2. Presentatie OTTO door Maaike Verrips (Drongo - platform voor meertaligheid) en Dries Debackere (De Taalsector)

3. Rondetafelgesprek onder leiding van Emma Hartkamp (Europese Commissie) in twee delen rondom de vraag: Wat doet de taalprofessional van morgen ?

Deel 1 – opleiding (meer sprekers worden later bekend gemaakt)

Nikola Kunte – Coördinator EMT-netwerk (European Masters in Translation) namens DGT (Vertaaldienst Europese Commissie)
Iulianna van der Lek – Ciudin - Training and Education Officer bij CLARIN ERIC
Patrick Goethals - Universiteit Gent - Opleidingshoofd Toegepaste Taalkunde, Universiteit Gent

PAUZE

Deel 2 – arbeidsmarkt (meer sprekers worden later bekend gemaakt)

Margreet Dorleijn - Literair vertaler
Dennis Lindberg - Student Cognitive Science and Artificial Intelligence, Tilburg University
Tom Vanallemeersch - Language AI Advisor bij CrossLang, Gent
Jourik Ciesielski - Chief Technology Officer bij Yamagata Europe

AFSLUITING

Taalbeleid
Tijdens de bijeenkomst kan in het Nederlands, Frans en Engels worden gesproken.

Voor wie?
Dit evenement is interessant voor opleiders, studenten, werkgevers in de taalsector, inkopers van taaldiensten, aspirant en ervaren taalprofessionals.  Met OTTO en met dit evenement willen we bijdragen aan de vitaliteit van de taalsector, aan de aantrekkingskracht van de sector voor nieuw talent en aan inzichten over de arbeidsmarkt voor taalspecialisten.