Agenda

Inschrijven t/m 6 mei 2021

Conferentie Taalsteun in het Vakonderwijs

wo 12 mei 2021 13:00 - 17:30


In lessen als geschiedenis, natuurkunde, economie en wiskunde verwachten we van leerlingen dat zij vakteksten lezen en begrijpen . De leraar kan zijn leerlingen daarbij ondersteunen door bijvoorbeeld hardop voor te doen hoe je tot tekstbegrip komt of door hen bepaalde leesstrategieën aan te bieden. Daarnaast verwachten we van leerlingen dat zij vakspecifieke kennis onder woorden brengen, zowel mondeling als schriftelijk). Ook daar kan de leraar ondersteunen door zelf het goede voorbeeld te geven en gerichte feedback te geven op onvolkomenheden in het vaktaalgebruik van zijn leerlingen.

Leraren die oog hebben voor de vaktaaleisen die aan leerlingen worden gesteld, zoeken voortdurend naar mogelijkheden om taalsteun te bieden. Taalsteun is te zien als vorm van scaffolding: steun die tijdelijk is en toekomstgericht. Uiteindelijk is het de bedoeling van taalsteun dat leerlingen ‘het zelf kunnen’. Dat zij zelf over de taalvaardigheid beschikken om vakteksten te begrijpen en te produceren. In de nieuwe editie van het Handboek Taalgericht Vakonderwijs (november 2020), krijgt taalsteun een prominentere positie, aansluitend bij het idee van scaffolding.


In de algemene inleiding Taalsteun in onderwijs en evaluatie gaan Maaike Hajer en Jantien Smit in op de ontwikkeling die het concept taalsteun door de jaren heen heeft doorgemaakt en bieden zij een perspectief op de toekomst.


In de presentaties/workshops bekijken we taalsteun vanuit de volgende perspectieven:

  • Ervaringen (good practice) met taalsteun vanuit scholen

  • Taalsteun realiseren in specifieke vakken

  • Taalsteun (leren) geven in de lerarenopleiding

FORUMDAG 27 MEI 2021

ONDERWIJS- EN TAALONDERSTEUNING: EEN MULTIFOCAAL VERHAAL IN EEN NIEUWE ONDERWIJSREALITEIT


Op 27 mei 2021 nodigen het Lerend Netwerk van Onderwijsondersteuners (
LNO²) en het Forum Taalbeleid en Taalondersteuning (FTHO) jou uit op hun gezamenlijke, online studiedag. Lees in onderstaand programma welke lezing, workshop, enz. je kan volgen, kies vervolgens 1 lokaal per tijdsblok, en schrijf je in!
De inschrijvingen lopen tot en met woensdag 19 mei.

De inschrijving is gratis voor alle werknemers van hogeronderwijsinstellingen die lid zijn van LNO² , dankzij de doorstart van het LNO²-netwerk. Andere deelnemers betalen 30 euro. Registratie is verplicht. Je kan kosteloos annuleren tot en met woensdag 19 mei. Voor wie daarna annuleert of zich de dag zelf niet aanmeldt, brengen we een administratiekost van 30 euro in rekening.

Graag tot dan!


het LNO²-FTHO-congresteam


Hilde Van Puyenbroeck (UGent), Mit Leuridan (UGent), Liesbet Triest (UGent), Joke Vrijders (Arteveldehogeschool), Pieterjan Bonne (Arteveldehogeschool) en Lien Van Achter (HOGent)

Voorbij

Dinsdag 20 april van 15.00 tot 16.30 uur
Webinar vernieuwde e-ANS

Op dinsdag 20 april van 15.00-16.30 uur presenteert het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) in samenwerking met de Taalunie de vernieuwde e-ANS. De Algemene Nederlandse Spraakkunst, kortweg ANS, is de meest uitgebreide Nederlandse beschrijving van de Nederlandse grammatica. De ANS is tot stand gekomen in Belgisch-Nederlandse samenwerking en verscheen voor het eerst in boekvorm in 1984. De tweede editie volgde in 1997, en in 2002 werd die online gepubliceerd onder de naam e-ANS. In 2015 is begonnen met een herziening door het Leiden University Center for Linguistics, de Universiteit Gent, de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het INT heeft gewerkt aan een nieuwe, gebruiksvriendelijke website. De inhoudelijke herziening zal de komende jaren voortgezet worden bij het INT.

Bekijk hier de teaser voor de vernieuwde e-ANS of ga direct naar de site van de e-ANS.

Woensdag 7 april 2021 van 10.00 tot 16.30 uur
Stichting Lezen - Lezen Centraal 2021.
Lees je nu lees je later

Inspirerend en informatief online congres over de laatste trends en ontwikkelingen in het denken over leesbevordering.


Woensdag 7 april 2021 van 15.00 tot 19.30 uur
De online conferentie NEDwerk

De online conferentie NEDwerk is een inspirerend event voor alle docenten Nederlands van Quadraam, leerkrachten en intern begeleiders van basisscholen, studenten Nederlands van de HAN en andere geïnteresseerden. Een middag vol interessante en interactieve workshops!

We starten centraal met keynote speakers Jeroen Dera en Prinses Laurentien. Kies daarna zelf uit welke workshops je wilt volgen, de workshops zijn interactief.

Donderdag 1 april 2021
Haagse literatuur­prijzen 2020

De uitreiking van de Haagse literatuurprijzen op 1 april 2021 is voorbij. Het online programma, gepresenteerd door Hassnae Bouazza en Splinter Chabot kunt u nog wel bekijken.