Visie

Centraal in de visie van het Netwerk staat het leertheoretische principe dat leren een actief proces van exploratie en toe-eigening is, dat tot stand komt in contexten van sociale interactie, dank zij de confrontatie met leertaken die binnen de zone van nabije ontwikkeling liggen (d.i. net boven het niveau dat een leerder zelfstandig aankan) en aanleiding geven tot accommodatie (d.w.z. verfijning, aanvulling, herstructurering) van het reeds opgebouwde (kennis)kader. Het aanbod aan leertaken dient een sequentie van stijgende complexiteit te doorlopen, zodat minder complexe taken de fundering leggen voor meer complexe taken. Cruciaal voor de ontwikkeling van competenties is het scheppen van succeservaringen bij de uitvoering van deze grensverleggende leertaken.

De visie van het Netwerk Didactiek Nederlands is uitgewerkt in een visietekst met betrekking tot (1) de opdrachten die het hedendaags onderwijs binnen het schoolvak Nederlands dient te vervullen, namelijk de ontwikkeling van talige en van literaire competentie van alle leerlingen, en (2) de wijze waarop die opdrachten bij voorkeur worden gerealiseerd op de klasvloer. De term ‘competentie’ staat voor het ontwikkelbare vermogen van mensen om op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen in voor hen relevante contexten. Competenties zijn geïntegreerde gehelen van kennis/inzicht, vaardigheden en attituden.