Het Netwerk Didactiek Nederlands, kortweg NDN, wil een bijdrage leveren aan de vakdidactiek Nederlands en het onderwijs Nederlands in het algemeen in Vlaanderen en Nederland.

NDN richt zich in eerste instantie tot vakdidactici Nederlands aan hogescholen en universiteiten, maar wil zeker ook de leerkrachten Nederlands aan secundaire scholen niet uit het oog verliezen. Ook zij behoren tot het doelpubliek van NDN.

Niet uit maar in het hart

 

Het bij AFdH verschenen Uit het hart. Opstellen over moderne Vlaamse letterkunde is een liber amicorum voor Jos Muijres. Muijres was tot en met 2023 universitair docent Moderne Letterkunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar hij de Vlaamse literatuur met overtuiging en verve op de kaart zette.

 Lees verder

Vrienden die je nimmer ontvriendt

 Er zijn zo van die boeken die beklijven en je bijblijven. Ik heb dat met In Ongenade van Coetzee, De Stad der blinden van Saramago, Nachttrein naar Lissabon van Mercier of dichter bij huis Houtekiet van Walschap.

Als ik er over nadenk waarom sommige boeken zich verankeren en andere niet, dan spelen de personages daarbij vaak een rol: de dochter van professor Lurie, de vrouw die niet blind wordt, de professor die naar Lissabon vertrekt of Jan Houtekiet die in de kerktoren dichter bij God zit dan in de muffe kerk.
Lees verder

Het geheime leven van taalfouten: een boek met een visie

In Het geheime leven van taalfouten (Hoe ze ontstaan en waarom ze standhouden), een bewerking van zijn doctoraat, ga je samen met Marten van der Meulen op pad door de wereld van de taalfouten en lees je hoe er in taaladviesgidsen met ‘taalfouten’ omgegaan werd en wordt. Van der Meulen is een gids in het land der gidsen. Dat kan bijna niet anders dan een aangename tocht en (soms monkelend) leesplezier opleveren.

Lees verder