Het Netwerk Didactiek Nederlands, kortweg NDN, wil een bijdrage leveren aan de vakdidactiek Nederlands en het onderwijs Nederlands in het algemeen in Vlaanderen en Nederland.

NDN richt zich in eerste instantie tot vakdidactici Nederlands aan hogescholen en universiteiten, maar wil zeker ook de leerkrachten Nederlands aan secundaire scholen niet uit het oog verliezen. Ook zij behoren tot het doelpubliek van NDN.

De didactische wende

Toen de Muur viel op 9 november 1989 raakte het woord Wende in opmars. Wende stond voor keerpunt of ommekeer. Het grondgebied was nog altijd hetzelfde, maar de invulling werd anders. DDR werd BRD.

Ik heb zo het gevoel dat ook het schoolvak Nederlands aan een wende toe is, misschien zelfs hoogdringend. Er wordt in ieder geval al een tijd aan de weg getimmerd, maar het getimmer is bijlange nog niet overal hoorbaar. In die zin slaat Vaardig met vakinhoud, het op 4 april 2023 bij Coutinho verschenen nieuwe Handboek vakdidactiek Nederlands, spijkers met koppen.

Lees verder

Speelse toewijding
Bij Uitgeverij Phronese verscheen op 3 april 2023 het boek Speelse toewijding. Een pedagogisch-didactische aanpak voor betekenisvol stijl- en formuleeronderwijs.

 Auteur Jeroen Steenbakkers is sinds 1993 docent Nederlands. Gaandeweg kreeg hij steeds meer vragen over de manier waarop formuleeronderwijs in zijn les en op zijn school werd vormgegeven. Waarom doen we wat we doen? Zou het ook anders kunnen? Als docent-onderzoeker ging hij op zoek naar antwoorden. Zijn onderzoek, waar deze publieksuitgave uit voortkomt, werd in 2021 bekroond met de Facultaire Impactprijs Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees verder

Meer met minder

 

Van Dale heeft sinds 14 juni 2023 een nieuw taalboek uit: Weg met slechte teksten! Wat je moet schrappen om beter te schrijven van Wouter van Wingerden. Het is een kleurrijke uitgave met een originele eigenzinnige aanpak van de auteur.

 

Communicatie, ook schriftelijke, streeft ernaar om aan vier criteria te voldoen: ze moet correct, duidelijk (of begrijpelijk), aantrekkelijk en gepast zijn. Zodra er een van die poten van de communicatiestoel scheef staat, ontstaat er ruis.

 

De kern van Weg met slechte teksten! beslaat 44 hoofdstukken die alle beginnen met ‘Weg met’’ . Een groot deel van die hoofdstukken kan naadloos onder een van de vier communicatiepijlers ondergebracht worden.
Lees verder