Het Netwerk Didactiek Nederlands, kortweg NDN, wil een bijdrage leveren aan de vakdidactiek Nederlands en het onderwijs Nederlands in het algemeen in Vlaanderen en Nederland.

NDN richt zich in eerste instantie tot vakdidactici Nederlands aan hogescholen en universiteiten, maar wil zeker ook de leerkrachten Nederlands aan secundaire scholen niet uit het oog verliezen. Ook zij behoren tot het doelpubliek van NDN.

Scoren met je scriptie

Terwijl Bij wijze van spreken (juli 2021) nog nazindert, is er sinds mei 2022 een nieuwe van Leen Pollefliet op de markt: Scoren met je scriptie. Het is volledig in de stijl van Owl Press en Borgerhoff & Lamberigts een uiterst verzorgd, inhoudelijk omvattend en zeer bruikbaar boek geworden.

In het voorwoord heeft professor Stijn Baert (UGent en UAntwerpen) het over het belang van impact. Het is zijn overtuiging dat de weg naar impact over een spoor met twee rails loopt: inhoud en vorm. Beide versterken elkaar. Een boodschap zonder krachtige vorm komt niet aan. Dat heeft wetenschappelijk onderzoek bewezen. In Scoren met je scriptie geeft Leen Pollefliet ruimschoots zowel inhoudelijke als vormelijke handvatten. Baert aarzelt dan ook niet om dit boek expliciet aan te bevelen. Hij noemt zichzelf een ‘fanboy’. Lees verder


Zijn mensje staan

Vivien Waszink is taalkundige en verbonden aan het Instituut voor de Nederlandse Taal. Ze werkt o.a. mee aan het Algemeen Nederlands Woordenboek (ANW), doet onderzoek naar woordvorming en vertelt en schrijft graag over nieuwe woorden, hiphoptaal en jongerentaal. Met andere woorden: ze houdt de vinger aan de taalpols van de tijd. Ze is bovendien heel productief. Na Knuffelcontact & waterwappie. De kracht van nieuwe woorden (2021) verscheen onlangs bij Genootschap Onze Taal Dat mag je óók al niet meer zeggen (2022). Bekijk hier het interview met de auteur in De Nieuws BV (NPO Radio 1) op 3 juni 2022. Lees verder


Een mysterie komt nooit alleen

Niemand weet hoeveel talen er exact op onze planeet gesproken worden, laat staan hoeveel talen er vroeger gesproken werden. Volgens de taalcatalogus Ethnologue bestaan er op dit moment 7151 talen. Iedere taal vertelt een verhaal over en geeft een beeld van de cultuur en het volk dat deze taal spreekt of heeft gesproken. En iedere taal is vol raadsels en geheimen die taalgebruikers geërfd hebben van vorige generaties. Dankzij inspanningen van menig taalspecialist en taalliefhebber zijn sommige van deze mysteries opgelost: het Mayaschrift is ontcijferd en de verwantschap tussen de Indo-Europese talen is in kaart gebracht. Andere geheimen wachten nog op hun onthulling. Zo is het onduidelijk of er ooit een oertaal geweest is en weten we niet precies waarom er zo'n enorme verscheidenheid van talen is in de wereld. Lees verder