Het Netwerk Didactiek Nederlands, kortweg NDN, wil een bijdrage leveren aan de vakdidactiek Nederlands en het onderwijs Nederlands in het algemeen in Vlaanderen en Nederland.

NDN richt zich in eerste instantie tot vakdidactici Nederlands aan hogescholen en universiteiten, maar wil zeker ook de leerkrachten Nederlands aan secundaire scholen niet uit het oog verliezen. Ook zij behoren tot het doelpubliek van NDN.

Het geheime leven van taalfouten: een boek met een visie

 

In Het geheime leven van taalfouten (Hoe ze ontstaan en waarom ze standhouden), een bewerking van zijn doctoraat, ga je samen met Marten van der Meulen op pad door de wereld van de taalfouten en lees je hoe er in taaladviesgidsen met ‘taalfouten’ omgegaan werd en wordt. Van der Meulen is een gids in het land der gidsen. Dat kan bijna niet anders dan een aangename tocht en (soms monkelend) leesplezier opleveren.

Lees verder

Hoe werkt dagelijkse communicatie?

Gesprekken onder de microscoop

 

Laten we vrij uitzonderlijk met het slot van het boek beginnen, met de bronnenlijst, tweeëneenhalve bladzijde lang. Dan zien we dat er in het Nederlands betrekkelijk weinig verschenen is over conversatieanalyse. Meest opvallend is dat Inleiding in de conversatieanalyse van Harrie Mazeland, bij Coutinho verschenen (eerste druk 2003, vierde oplage 2018), nog altijd staat als een huis. Maar dat boek is een inleiding in de conversatieanalyse, minder gelinkt aan herkenbare dagelijkse situaties.

 

Lees verder

Daar is geen woord Frans bij
Het beeld van vreemde talen
in Nederlandse uitdrukkingen


Met Daar is geen woord Frans bij. Het beeld van vreemde talen in Nederlandse uitdrukkingen (2023) neemt Nicoline van der Sijs (°1955), sinds jaar en dag the leading lady van de neerlandistiek, afscheid van het Instituut voor de Nederlandse Taal, waar ze de laatste jaren voor haar pensioen gewerkt heeft.

 

Het boek telt 192 pagina’s, inclusief een Dankwoord, een Overzicht van de figuren, Noten en Literatuur. Het bevat 13 hoofdstukken en getuigt andermaal van de grondigheid en de ongelooflijke synthesekracht van Van der Sijs. De titel Daar is geen woord Frans bij betekent: dat is duidelijke, onverbloemde taal die geen Franse (of moeilijke) woorden bevat die het begrijpen zouden kunnen vertroebelen.

Lees verder