Communicatieleer. Een inleiding

Communicatieleer. Een inleiding

Oomkes, F.R. (2013: negende druk).

Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
ISBN 978 90 5931 932 5

Prijs: € 58,95

Zo’n twintig jaar geleden liep ik in Maastricht de Boekhandel Dominicanen, toen nog Selexyz Dominicanen, binnen. Daar ontdekte ik een prachtboek: Communicatieleer. Een inleiding van Frank R. Oomkes (uitgeverij Boom, achtste druk). Ik stak er heel wat van op dat nuttig en dienstbaar bleek tijdens mijn lange loopbaan als docent Nederlands.

Ondertussen is er al een hele tijd, met name sinds 2013, een negende druk op de markt, waarin het boek nog eens grondig herzien werd.

Pas onlangs kreeg ik deze negende druk in handen en aangezien dit boek in Vlaanderen heel onterecht weinig bekend is, zelfs in de anonimiteit sluimert – ik heb het nog nooit in een Vlaamse universiteitsboekhandel aangetroffen – vind ik het hoog tijd om acht jaar na de revisie toch nog eens speciaal de aandacht op Communicatieleer. Een inleiding te vestigen.

De auteur, Frank R. Oomkes, studeerde sociale psychologie in Leiden en was onder andere gastdocent in training en interculturele communicatie aan Michigan State University (USA) en Reading University (Engeland). Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het boek de sociaalpsychologische insteek frequent aanwezig is en dat ook het interculturele voldoende aandacht krijgt

Communicatieleer. Een inleiding is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor menselijke communicatie. Het leerboek is derhalve zeker ook bestemd voor docenten en toekomstige leraren Nederlands, die in hun lespraktijk continu met communicatie bezig zijn, maar soms een breder kader missen wat betreft wetten, regels en patronen van communicatie. Voor hen is dit boek echt wel ‘gefundenes Fressen’.

Het boek, 552 pagina’s dik, bevat 12 hoofdstukken.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere:

  • principes en modellen van communicatie;

  • lichaamstaal;

  • communicatiepatronen;

  • interculturele communicatie en cultuurschok;

  • communicatie in groepen;

  • communicatie van enkeling tot groep;

  • de werking en uitwerking van massacommunicatie.

In de negende druk werden de hoofdstukken 9 en 12 grondig aangepakt en vernieuwd, zodat de nieuwe communicatieontwikkeling ruime aandacht krijgen. Oomkes werkte trouwens bijna twee volle jaren aan de revisie.

Communicatieleer is een gedegen werk over alle aspecten van communicatie, waarin veel onderzoek en veel voorbeelden uit het dagelijkse leven verwerkt zijn. Het boek heeft een prettige, toegankelijke stijl, wat het zeer leesbaar maakt.

Een klassieker en een blijvende aanrader!


José Vandekerckhove, NDN-voorzitter