Handboek vreemdetalendidactiek

Handboek Vreemdetalendidactiek

Uitgeverij Coutinho heeft een hoog interessant boek uit: ‘Handboek Vreemdetalendidactiek’. Het boek bevat bijdragen van 34 auteurs onder wie Maaike Hajer, Amos van Gelderen en Sterre Leufkens, ook in Vlaanderen niet onbekend. De enige Vlaamse bijdrage is van de hand van Elke Peters (KULeuven).

Het boek, 480 pagina’s dik, bestaat uit drie grote delen: ‘Vertrekpunten’, ‘Vaardig’ en ‘Vakinhoudelijk bewust’.


Het deel ‘Vertrekpunten’ bevat tien bijdragen. De auteurs hebben het onder andere over evaluatie, motivatie, differentiatie en internationalisering, allemaal items die niet alleen in het vreemdetalenonderwijs, maar in het onderwijs tout court van groot belang zijn. Ook dyslexie en het leren van een vreemde taal komt aan bod evenals taalbeleid, CLIL en tweetalig onderwijs.

Het deel ‘Vaardig’ telt 8 bijdragen, onder andere over woordenschat, grammatica en de vier vaardigheden. De bijdragen gaan uit van functionele taalvaardigheid, mondeling en/of schriftelijk. Een belangrijk doel van vreemdetalenonderwijs is namelijk de leerlingen te leren communiceren in andere talen dan hun eerste taal.

Interessant is zeker het hoofdstuk over woordenschat. Het bestaat uit drie delen die je alle in een vraagvorm kunt omschrijven:

  • Hoeveel en welke woorden moet je kennen?

  • Hoe verwerft een leerling woordenschat?

  • Hoe kun je woordenschatverwerving stimuleren?

Bij het deel over grammatica wordt er onder andere ingegaan op de keuze tussen een geïsoleerd of geïntegreerd en een expliciet of impliciet aanbod ervan.

‘Vaardig’ bevat ook heel wat tips (bv. bij luistervaardigheid) die voor een docent gesneden koek zijn om de effectiviteit en de efficiëntie van de lessen te verhogen.

Het slotdeel ‘Vakinhoudelijk bewust’ sluit naadloos aan bij de strekking in de (vreemde)talendidactiek die meer aandacht schenkt aan taalkundige en interculturele aspecten die schuilgaan achter taal als communicatiemiddel met aansluiting bij thema’s als burgerschap en persoonsvorming. Begrippen die hier aan bod komen zijn onder andere: taalbewustzijn, taalleerbewustzijn, taalverandering, taalvariatie, meertaligheid, talensensibilisering, interculturele competentie en vertaaldidactiek.

Een rijk gestoffeerd boek dus dat een heel brede waaier aan onderwerpen covert en heel degelijk theoretisch onderbouwd is: een must voor de boekenkast van de taaldocent en de studenten talen, vreemde talen én Nederlands, die hun weg in het onderwijs willen vinden.

De titel van het boek: ‘Vreemdetalendidactiek’ is eigenlijk een onterechte verenging van het doelpubliek. Ook de docent Nederlands Eerste Taal vindt hier meer dan zijn gading. Alles is bovendien in een leesbare en toegankelijke taal geschreven.

Word je een betere didacticus door dit boek? Niet noodzakelijk, maar het kan. Niet als je het oppervlakkig leest. Wel als je de tijd neemt om elk deel grondig door te nemen en waarom niet om samen met collega’s- taalleraren enkele hoofdstukken te bestuderen en ze als uitgangspunt te nemen om op je didactische praktijk te reflecteren. Dan kan dit boek zeer inspirerend zijn en kun je professioneel een sprong vooruit maken.

Dönszelmann, S., Van Beuningen, C., Kaal, A. & De Graaff, R. (Red.). (2020). Handboek Vreemdetalendidactiek. Bussum: Uitgeverij Coutinho.

ISBN 978 90 469 0764 1

Prijs: € 44,50