DIDACTISCHE conferentie
8 oktober 2021

Breedbeeld

Diversiteit en het schoolvak Nederlands

Didactische conferentie van NDN in samenwerking met UAntwerpenWanneer?

Vrijdag 8 oktober 2021
(kaderend in De Week van het Nederlands)


Waar?

De Boogkeers, 5 (aan het Mechelse Plein)

2000 Antwerpen

https://cno.uantwerpen.be/locaties/

Programma

9.30: aanmelding en ontvangst

10.00-10.10: welkom en inleiding

10.10-12.00 uur: deel 1

12.00-13.30 uur: broodjeslunch en netwerking

13.30-15.30 uur: deel 2

15.30-15.45 uur: uitleiding

15.45-16.15 uur: afsluitende borrel

Toelichting

10.10-12.00 uur: discussie

Isabel Hoving, Senior University Lecturer en voormalig Diversity Officer van de Universiteit Leiden


Laten we het eens omdraaien: de kunst van inclusief lesgeven

De klassen zijn de laatste decennia ingrijpend veranderd, maar over de vraag hoe we onze manier van lesgeven het beste kunnen vernieuwen is nog lang geen consensus. Wat is inclusief lesgeven precies? Volgens velen is het een voorwaarde voor gelijke kansen en goed onderwijs. Maar je hoort ook andere vragen. Legt het diversiteitsdenken niet te veel nadruk op identiteit, en versterkt het daarmee het denken in hokjes niet? Hoeveel letters gaan er nog worden toegevoegd aan de term lhbtqia...? Haalt de aandacht voor diversiteit en inclusiviteit de cancel-cultuur en de woke-beweging de klas niet binnen, en daarmee misschien juist een grotere intolerantie? In haar bijdrage stelt Isabel Hoving voor de discussie op een andere manier te voeren. Als we een andere insteek kiezen, ontstaat er ineens een heel ander perspectief op diversiteit en inclusiviteit.


Ze deelt in haar verhaal ervaringen en onderzoek uit de periode dat ze als universitair diversity officer werkzaam was (2014-2019), en uit haar ruim veertig jaar voor de klas.


Jeroen Dera, Opleidingscoördinator Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen en Universitair docent Nederlandse Letterkunde, Radboud Universiteit Nijmegen

"Ervaringsgericht literatuuronderwijs: kansen en uitdagingen"

Vakdidactisch onderzoek laat zien dat literatuuronderwijs betekenisvoller voor tieners wordt, als in de verwerking van literaire teksten aandacht wordt besteed aan wat die tieners beleefden tijdens het lezen van de tekst. In mijn bijdrage wil ik laten zien hoe je in literatuuronderwijs recht kunt doen aan deze beleving, door een didactiek voor ervaringsgericht literatuuronderwijs te presenteren. Daarnaast bespreken we de uitdagingen waarvoor zo'n didactiek ons stelt. Wat bijvoorbeeld als een leerling zich niet geïncludeerd voelt door het perspectief dat in een tekst gekozen wordt? En wat als leerlingen hun belevingen niet durven te delen?


13.30-15.30 uur: rondetafelgesprek
Frauke Pauwels leidt de discussie in goeie banen.

Met stakeholders uit het literaire/culturele veld, onder wie: